Hàng miễn thuế của dự án đầu tư phải báo cáo hằng năm về tình hình sử dụng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2817/ĐT-ĐĐTKD ngày 3/8/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc triển khai các quy định về Danh mục miễn thuế.

Liên quan đến việc sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế cho dự án đầu tư, Cục Hải quan TP. HCM đã lưu ý các doanh nghiệp phải thực hiện đúng những quy định sau đây (khoản 15 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ):

1. Đối với các Danh mục miễn thuế đã hết thời hạn, không còn hiệu lực để làm thủ tục hải quan nhưng dự án vẫn tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp phải nộp công văn thông báo về việc kết thúc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục, cam kết sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng mục đích và nộp lại Phiếu theo dõi trừ lùi bản chính cho Chi cục Hải quan.

2. Định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế trong năm tài chính cho Chi cục Hải quan đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy.

3. Nếu không nộp thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA