Nhập khẩu hàng mới thay thế hàng lỗi có được miễn thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 795/TCHQ-TXNK ngày 24/2/2023 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp hàng hóa tạm xuất đi sửa chữa nhưng không tái nhập trở lại thì được xác định là thay đổi mục đích miễn thuế, phải khai tờ khai hải quan mới theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP . Chính sách quản lý, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu được thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Đối với hàng hóa mới được nhập về để thay thế cho hàng tạm xuất không sửa chữa được, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa như thông thường (không phải tái nhập) theo quy định tại mục 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP).

Về chính sách thuế, trường hợp hàng hóa tạm xuất cho nhà cung cấp sửa chữa nhưng không sửa được và nhà cung cấp đổi hàng hóa mới để bảo hành thì đây không phải là nhập khẩu hàng hóa đã tạm xuất nên không được hưởng chính sách miễn thuế theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA