Bên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam vẫn phải nộp thuế chuyển nhượng vốn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 39624/CTHN-TTHT ngày 11/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Việc kê khai, nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài hiện nay vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài (kể cả không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam thì phải nộp thuế.

Trường hợp cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng vốn đều là nhà đầu tư ở nước ngoài thì doanh nghiệp nơi phát sinh vốn góp chuyển nhượng chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế.

Về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư tại Ailen, được thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Hiệp định và Điều 27 Thông tư 205/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA