Chưa phải trích nộp thuế TNDN đối với khoản lãi dự thu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 6096/CTHN-TTHT ngày 16/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNDN khoản lãi dự thu.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, pháp luật thuế TNDN không quy định việc kê khai nộp thuế đối với khoản thu nhập dự kiến thu (chưa phát sinh trên thực tế).

Theo đó, thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng được kê khai, tính nộp thuế TNDN tại kỳ tính thuế thực tế thu lãi tiền gửi.

Việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ lãi tiền gửi được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA