Thanh lý tài sản tại Việt Nam phải trích nộp 1% thuế nhà thầu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 40743/CTHN-TTHT ngày 18/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC, doanh nghiệp nước ngoài nếu phát sinh hoạt động thanh lý tài sản tại Việt Nam cũng phải kê khai nộp thuế TNDN nhà thầu.

Mức thuế phải nộp bằng 1% doanh thu tính thuế (khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều