DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 8404/BTC-TCT ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử.

Theo Bộ Tài chính, hóa đơn bán hàng điện tử quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP (áp dụng bắt buộc từ 1/7/2022) là loại hóa đơn dành cho các doanh nghiệp trong khu phi thuế và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng trong các hoạt động bán hàng, gồm cả hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

Việc yêu cầu lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP là nhằm mục đích chuyển dữ liệu doanh thu xuất khẩu về cơ quan thuế để theo dõi, quản lý.

Về thời điểm lập HĐĐT khi DNCX xuất khẩu sản phẩm và trường hợp xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người mua, không phân biệt đã hay chưa thu tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA