Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 1710/QĐ-BTC ngày 24/8/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định thay mới thủ tục gia hạn nộp thuế, bao gồm các trường hợp:

(i) Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ;

(ii) Gia hạn nộp thuế TTĐB từ tháng 6 - 9/2022 đối với ô tô lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ;

(iii) Gia hạn nộp thuế do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định tại điểm a khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019;

(iv) Gia hạn nộp thuế do trường hợp bất khả kháng khác theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Trong đó, lưu ý, Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế năm 2022 chỉ cần nộp một lần cho toàn bộ số thuế phát sinh trong các kỳ tính thuế được ân hạn. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022.

Đối với Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô lắp ráp trong nước, cũng chỉ cần nộp lần cho toàn bộ các kỳ được ân hạn thuế và hạn nộp chậm nhất là ngày 20/11/2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA