Mua quyền sử dụng tiện ích trên nền tảng nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 42786/CTHN-TTHT ngày 30/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động mua eSIM trên nền tảng công nghệ.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam mua quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn của doanh nghiệp nước ngoài thì phải khấu trừ, nộp thay thuế TNDN nhà thầu với tỷ lệ 10% theo quy định đối với thu nhập từ bản quyền (khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

Đồng thời, phải khấu trừ thuế GTGT nhà thầu với tỷ lệ 5% theo điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 103/2014/TT-BTC do việc bán quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn không phải là dịch vụ phần mềm theo Nghị định 71/2007/NĐ-CP và cũng không phải là hoạt động chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều