Thay đổi số tài khoản trên hóa đơn điện tử

namphdnam

namphdnam

Sơ cấp
20/9/22
1
0
1
34
Các bác cho mình hỏi bên mình đang sử dụng hóa đơn điện tử theo TT78 giờ muốn thay đổi số tài khoản trên hóa đơn điện tử thì có phải thông báo với cơ quant thuế không nhỉ?

https://namthanhcong.com
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều