Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2492/TCT-KK ngày 14/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế nhà thầu.

Tổng cục Thuế lưu ý đối với doanh nghiệp, chi nhánh... phát sinh trách nhiệm khai nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài thì phải đăng ký riêng 01 MST để khai nộp thay theo quy định tại khoản 3.c Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, không sử dụng MST của doanh nghiệp hay chi nhánh để kê khai số thuế nộp thay. Thời hạn đăng ký cấp MST nộp thay là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khai nộp thay.

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh... sử dụng MST của mình để khai nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài (không đăng ký riêng MST nộp thay) thì hồ sơ khai thuế đó không được chấp nhận. Doanh nghiệp, chi nhánh... phải đăng ký MST riêng, sau đó kê khai lại số thuế nộp thay bằng MST này, đồng thời bị xử phạt về hành vi chậm đăng ký thuế và chậm nộp hồ sơ thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA