Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Thông tư 41/2023/TT-BQP

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Tại phụ lục Thông tư 41/2023/TT-BQP quy định về bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bao gồm:
  • Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân
STT
CHỨC DANH LÃNH ĐẠO
HỆ SỐ
MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01 THÁNG 7 NĂM 2023
1​
Bộ trưởng​
1,50​
2.700.000​
2​
Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị​
1,40​
2.520.000​
3​
Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng​
1,25​
2.250.000​
4​
Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng​
1,10​
1.980.000​
5​
Phó Tư lệnh Quân đoàn; Phó Tư lệnh Binh chủng​
1,00​
1.800.000​
6​
Sư đoàn trưởng​
0,90​
1.620.000​
7​
Lữ đoàn trưởng​
0,80​
1.440.000​
8​
Trung đoàn trưởng​
0,70​
1.260.000​
9​
Phó Trung đoàn trưởng​
0,60​
1.080.000​
10​
Tiểu đoàn trưởng​
0,50​
900.000​
11​
Phó Tiểu đoàn trưởng​
0,40​
720.000​
12​
Đại đội trưởng​
0,30​
540.000​
13​
Phó Đại đội trưởng​
0,25​
450.000​
14​
Trung đội trưởng​
0,20​
360.000​

  • Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu
STT
CHỨC DANH LÃNH ĐẠO
HỆ SỐ
MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01 THÁNG 7 NĂM 2023
1​
Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ​
1,30​
2.340.000​
2​
Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ​
1,10​
1.980.000​
3​
Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ​
0,90​
1.620.000​
4​
Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ​
0,70​
1.260.000​
5​
Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ​
0,50​
900.000​
6​
Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ​
0,40​
720.000​
7​
Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương của các tổ chức thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ​
0,20​
360.000​
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA