Chi phí tư vấn & kiểm toán phát hành riêng lẻ

  • Thread starter Hoàng Anh 1234567
  • Ngày gửi
H

Hoàng Anh 1234567

Sơ cấp
22/9/22
17
7
3
28
Anh/chị cho em hỏi với ạ,
Phần chi phí thuê dịch vụ tư vấn và kiểm toán để phát hành riêng lẻ cổ phiếu sẽ ghi nhận vào chi phí trong kỳ hay ghi giảm luôn phần vốn góp tăng thêm trong kỳ ạ.
Em cảm ơn ạ
 
  • Like
Reactions: phantuannam
W

Webketoan PRO

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
13/10/22
2
3
3
21
Việc công ty thuê dịch vụ tư vấn và kiểm toán để phát hành riêng lẻ cổ phiếu thì ghi nhận vào chi phí trong kỳ, theo phân loại về chi phí phát hành mới theo tài chính nó rơi vào loại "Chi phí trực tiếp khác".

Việc bạn nêu có thể đang lấn cấn giữa chi phí phát hành và thặng dư vốn cổ phần. Do đó mình trích thêm nội dung về TDVCP" tại Điều 67 - TT200 để bạn rõ sự khác nhau giữa chi phí dịch vụ và TDVCP:
"Thặng dư vốn cổ phần phản ánh khoản chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá)."
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA