Hải quan không giải quyết hoàn thuế GTGT của hàng nhập kinh doanh sử dụng cho SXXK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4213/TCHQ-TXNK ngày 7/10/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình nhập kinh doanh sau đó sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu không thuộc trường hợp nộp thừa theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nên Hải quan không giải quyết hoàn thuế.

Số thuế GTGT này sẽ được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế tại cơ quan thuế nội địa.

Về mã loại hình, doanh nghiệp được sử dụng mã A12 trong trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa tiêu dùng trong nước và mã E62 trong trường hợp xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu nhập khẩu.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA