Cơ quan hải quan giữ quyền hoàn thuế GTGT đối với hàng tái xuất trả nước ngoài

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 423/TCHQ-TXNK ngày 1/2/2023 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Liên quan đến thẩm quyền hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất trả chủ hàng nước ngoài, đã hướng dẫn tại Công văn số 1453/TCHQ-TXNK ngày 14/3/2019.

Theo đó, đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký kể từ ngày 1/2/2018 có nguồn gốc là hàng nhập khẩu phải xuất trả chủ hàng nước ngoài thì thủ tục đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa được thực hiện tại cơ quan hải quan (không nộp tại cơ quan thuế).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA