Sử dụng tài sản công đoàn vào mục đích kinh doanh phải khai nộp thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 5099/TLĐ-TC ngày 4/10/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý tài sản, nhà đất của tổ chức công đoàn.

Công văn yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức công đoàn nếu có sử dụng tài sản, nhà đất đang quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết... thì định kỳ phải tiến hành rà soát, kê khai nộp thuế đúng thời hạn và chủ động đối chiếu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, các nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết... phải tuân thủ đúng hướng dẫn tại Văn bản số 3261/TLĐ-TC ngày 15/12/2021 và Văn bản số 4300//TLĐ-TC ngày 8/6/2022.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA