Ngành Thuế sẽ kiểm soát chặt các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để chống gian lận

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3271/TCT-KK ngày 6/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc quản lý hoàn thuế GTGT.

Nhằm chống gian lận hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục thuế trên cả nước tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết hoàn thuế GTGT theo đúng hướng dẫn tại các Công văn: số 633/TCT-TTKT ngày 7/3/2022; số 769/TCT-TTKT ngày 17/3/2022; số 1616/TCT-TTKT ngày 17/5/2022 và số 1991/TCT-TTKT ngày 10/6/2022.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các Cục thuế đẩy mạnh công tác rà soát hồ sơ khai thuế GTGT của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các doanh nghiệp có dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn để hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo đúng quy định, đặc biệt là những quy định mới về chính sách, hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA