Hàng XK tại chỗ theo chỉ định của nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 42926/CTHN-TTHT ngày 21/6/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu.

Trường hợp Công ty bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao nhận với Công ty khác tại Việt Nam thì đây được xác định là hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Nếu lô hàng xuất khẩu tại chỗ này đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất GTGT 0%.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA