Cách làm bản cam kết mẫu 08 để không bị khấu trừ 10% thuế TNCN

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Từ ngày 01/01/2022, cá nhân thuộc các đối tượng sau, được làm bản cam kết thuế theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC để tạm không bị khấu trừ thuế TNCN khi nhận lương.

Chi tiết như sau:

Theo điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:


Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, và tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c và d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này – Thông tư 111/2013/TT-BTC); hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2,000,000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên, nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Tổ chức căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản cam kết của mình. Trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Từ ngày 01/01/2022, những cá nhân thuộc đối tượng vừa nêu ở trên sẽ thực hiện làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC các bạn nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Similar threads

Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
22K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
chudinhxinh
Trả lời
0
Lượt xem
6K
Thuế TNCN
chudinhxinh
chudinhxinh
Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
27K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA