Cho mượn máy móc nhập ưu đãi phải hoàn trả số thuế được miễn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 8256/BKHĐT-QLKKT ngày 15/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc doanh nghiệp chế xuất cho mượn tài sản, máy móc thiết bị.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 6 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng, doanh nghiệp chế xuất (DNCX) không bị cấm cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu thuộc diện được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế.

Thay vào đó, khi DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu thuộc diện được miễn, giảm thuế thì DNCX phải hoàn trả số thuế đã được miễn, giảm của máy móc, thiết bị, khuôn mẫu và việc này hoàn toàn độc lập, không ảnh hưởng đến hoạt động tạm nhập của doanh nghiệp nội địa.

Hoạt động tạm nhập khẩu máy móc, thiết bị, khuôn mẫu của doanh nghiệp nội để gia công, sản xuất xuất khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương và pháp luật về thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA