Mỗi tuần một chuyên đề

Chính sách thuế và thủ tục khai hải quan khi DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn máy móc

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 300/TCHQ-GSQL ngày 17/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu.

Công văn hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế áp dụng trong trường hợp DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu.

Theo đó, trường hợp DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị để phục vụ hoạt động chế xuất của DNCX phù hợp với mục tiêu ghi trong giấy phép đầu tư thì thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình TX-TN (với DNCX) và TN-TX (với doanh nghiệp nội địa).

Doanh nghiệp nội địa đi thuê, mượn máy móc, thiết bị của DNCX sẽ phải kê khai nộp thuế nhập khẩu (trừ trường hợp thuê, mượn theo hợp đồng gia công); tuy nhiên không phải nộp thuế GTGT (trừ trường hợp không tái xuất sau khi hết thời hạn thuê, mượn).

Đối với trường hợp DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác, không phải để phục vụ hoạt động chế xuất của DNCX thì DNCX phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế cho số hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế trước khi cho thuê, mượn.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA