Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3805/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế DNCX gia công cho doanh nghiệp nội địa.

Chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT... đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa thuê DNCX gia công hàng hóa đã được hướng dẫn rõ tại Công văn số 5589/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 và Công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021.

Theo đó, khi doanh nghiệp nội địa nhận lại thành phẩm gia công từ DNCX sẽ phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Trong đó, trị giá tính thuế nhập khẩu bao gồm tiền thuê gia công, trị giá nguyên liệu do DNCX cung ứng và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC . Trị giá tính thuế GTGT xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Đối với DNCX, trường hợp hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa thuộc hoạt động thực hiện quyền XNK theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP (nay là khoản 6 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP) thì DNCX phải hạch toán riêng, kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10%.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: Hien
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA