DNCX được miễn thuế hàng hóa mua bán với nước ngoài nếu đáp ứng định nghĩa về khu PTQ

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
826
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 596/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2023 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng tái nhập của doanh nghiệp chế xuất.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp DNCX đáp ứng định nghĩa về khu phi thuế quan (quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13) thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào DNCX và hàng hóa xuất khẩu từ DNCX ra nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu, xuất khẩu.

Về mã loại hình tờ khai đối với trường hợp DNCX tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế, thực hiện theo hướng dẫn tại số thứ tự 19 mục II Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO