Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
826
120
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Quyết định ban hành Chương trình cải cách chính sách thuế và thủ tục thuế đến năm 2030 đã được Bộ Tài chính thông qua.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2030, chính sách thuế ở nước ta sẽ được sửa đổi, bổ sung theo định hướng sau:

- Về thuế GTGT: giảm nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT và nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 5%, tiến tới áp dụng thống nhất một mức thuế suất và điều chỉnh tăng thuế suất theo lộ trình.

- Về thuế TTĐB: sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế TTĐB phù hợp với sự dịch chuyển xu hướng tiêu dùng trong xã hội; xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế đối với thuốc lá, bia, rượu và rà soát điều chỉnh mức thuế TTĐB của một số mặt hàng để phù hợp với điều kiện KT-XH 10 năm 2021-2030.

- Về thuế XNK: tiếp tục thu gọn số lượng mức thuế suất đế đơn giản biểu thuế nhập khẩu, phấn đấu giảm số lượng mức thuế suất nhập khẩu từ 32 mức xuống còn khoảng 25 mức vào năm 2025 và 20 mức vào năm 2030.

- Về thuế TNDN: sửa đổi, bãi bỏ các ưu đãi miễn, giảm thuế không còn phù hợp với yêu cầu phát triển và cam kết quốc tế; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội với chính sách miễn, giảm thuế; tiếp tục ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

- Về thuế TNCN: bổ sung đối tượng chịu thuế; điều chỉnh số lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế và bản chất của từng loại thu nhập, tạo điều kiện đơn giản trong quyết toán thuế TNCN.

- Về thuế tài nguyên: sửa đổi quy định về giá tính thuế tài nguyên, sản lượng tài nguyên tính thuế; sửa đổi khung thuế, mức thuế và miễn giảm thuế tài nguyên theo hướng minh bạch, rõ ràng.

- Về thuế BVMT: mở rộng đối tượng chịu thuế BVMT đối với sản phẩm, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; điều chỉnh khung và mức thuế BVMT để hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất và sử dụng hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.

Về thủ tục thuế (đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế...), tiếp tục được đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục và đẩy mạnh tỷ lệ giao dịch điện tử.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO