Về việc hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4868/TCT-KK ngày 23/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Liên quan đến việc kê khai số thuế GTGT đầu vào đề nghị hoàn của dự án đầu tư, Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 944/TCT-CS ngày 1/4/2021.

Trường hợp hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư không chia giai đoạn nhưng phát sinh doanh thu, Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3826/TCT-PC ngày 8/10/2018.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA