Mỗi tuần một chuyên đề

Phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án muốn hoàn thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3473/CTHN-TTHT ngày 1/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế GTGT thì phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Liên quan đến việc hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA