Tổng cục Thuế đôn đốc giải quyết sớm các hồ sơ hoàn thuế GTGT đã tiếp nhận trên 40 ngày

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2426/TCT-KK ngày 15/6/2023 của Tổng cục Thuế về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Nhằm đẩy nhanh quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã tiếp tục yêu cầu Cục thuế các tỉnh phải báo cáo định kỳ hàng tuần kết quả triển khai Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023, đặc biệt là kết quả đối thoại tháo gỡ vướng mắc với các Hiệp hội, doanh nghiệp; kết quả giải quyết hoàn thuế sau khi đối thoại; đồng thời báo cáo các vấn đề còn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị hướng xử lý.

Ngoài ra, đối với các hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận thuộc diện kiểm tra trước hoàn mà thời gian kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đến nay đã trên 40 ngày vẫn chưa giải quyết, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh phải phân công bộ phận đầu mối làm việc trực tiếp với các Chi cục Thuế đang chủ trì giải quyết hồ sơ để làm rõ nội dung tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Định kỳ hàng tuần, các Cục thuế cũng phải báo cáo về Tổng cục Thuế tình trạng giải quyết của các hồ sơ hoàn thuế trọng điểm theo danh sách gửi kèm công văn này, trong đó phải nêu rõ thời hạn dự kiến ban hành Quyết định hoàn thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA