Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 18/QĐ-TCT ngày 12/1/2023 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Văn bản hướng dẫn quy trình thu thập, xử lý thông tin; phân đoạn người nộp thuế; xây dựng bộ chỉ số tiêu chí; phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật và phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế.

Kết quả đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế theo quy trình này được sử dụng để cơ quan thuế triển khai biện pháp quản lý thuế phù hợp và lựa chọn các trường hợp đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Việc đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế và phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế đều được thực hiện tự động bằng ứng dụng công nghệ thông tin, trên cơ sở bộ chỉ số tiêu chí và phương pháp đánh giá đã được Tổng cục Thuế ban hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các cơ quan thuế khi triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Thông tư số 31/2021/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA