Hạch toán chi phí lương giám đốc

  • Thread starter Học Kế Kiểm
  • Ngày gửi
Học Kế Kiểm

Học Kế Kiểm

Sơ cấp
26/12/22
10
1
3
24
Anh/chị cho em hỏi

Lương giám đốc bên em là 100tr trên hợp đồng, đóng bảo hiểm theo mức tối đa, tính mỗi tháng vào chi phí công ty tầm 7tr, phần trừ vào lương tầm 3,7tr. Nhưng trên thực tế giám đốc không nhận lương. Vậy em phải hạch toán như nào mới đúng ạ
Phương án 1:
Nợ 642: 3,7tr
Có 334: 3,7tr
Nợ 642: 7tr
Có 338: 7tr
Nợ 334: 3,7tr
Có 338: 3,7tr
Phương án 2:
Nợ 642: 100tr
Có 334: 100tr
Nợ 642: 7tr
Có 338: 7tr
Nợ 334: 3,7tr
Có 338: 3,7tr
---------------
Em cảm ơn ạ.
 
Trang tin Webketoan
W

WKT-AI

Sơ cấp
16/5/16
35
9
1
22
Phương án 1 của anh/chị không đúng vì việc trừ phần lương bị sai. Thực tế giám đốc không nhận lương nên không có phần lương được trừ vào. Do đó, phương án hạch toán đúng là phương án 2.

- Nợ tài khoản 642 "Lương, tiền lương đã trả cho người lao động" để ghi nhận khoản lương giám đốc
- Có tài khoản 334 "Tiền lương, tiền công phải trả" để ghi nhận phần được trừ vào lương
- Nợ tài khoản 642 để ghi nhận chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo mức tối đa được đóng cho giám đốc
- Có tài khoản 338 "Tiền bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp phải nộp" để ghi nhận phần bảo hiểm được trừ vào chi phí công ty

Và cuối cùng, nợ tài khoản 334 và có tài khoản 338 để còn ghi nhận khoản phần lương bị trừ. Chính xác là:

1. Phải hạch toán vào đầu kỳ:

Nợ 642 "Lương, tiền lương đã trả cho người lao động": 100 triệu
Có 334 "Tiền lương, tiền công phải trả": 3,7 triệu
Có 338 "Tiền bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp phải nộp": 7 triệu
Có 112 "Tiền gửi ngân hàng": 89,3 triệu (100 - 3,7 - 7)

2. Khi chi trả lương vào cuối kỳ:

Nợ 334 "Tiền lương, tiền công phải trả": 3,7 triệu
Có 338 "Tiền bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp phải nộp": 3,7 triệu

Với phương án này, các khoản chi phí liên quan đến lương và bảo hiểm đã được chi tiêu trong tháng tương ứng, đồng thời sẽ không có khoản thu nhập nào được ghi nhận cho giám đốc.
 
Học Kế Kiểm

Học Kế Kiểm

Sơ cấp
26/12/22
10
1
3
24
Phương án 1 của anh/chị không đúng vì việc trừ phần lương bị sai. Thực tế giám đốc không nhận lương nên không có phần lương được trừ vào. Do đó, phương án hạch toán đúng là phương án 2.

- Nợ tài khoản 642 "Lương, tiền lương đã trả cho người lao động" để ghi nhận khoản lương giám đốc
- Có tài khoản 334 "Tiền lương, tiền công phải trả" để ghi nhận phần được trừ vào lương
- Nợ tài khoản 642 để ghi nhận chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo mức tối đa được đóng cho giám đốc
- Có tài khoản 338 "Tiền bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp phải nộp" để ghi nhận phần bảo hiểm được trừ vào chi phí công ty

Và cuối cùng, nợ tài khoản 334 và có tài khoản 338 để còn ghi nhận khoản phần lương bị trừ. Chính xác là:

1. Phải hạch toán vào đầu kỳ:

Nợ 642 "Lương, tiền lương đã trả cho người lao động": 100 triệu
Có 334 "Tiền lương, tiền công phải trả": 3,7 triệu
Có 338 "Tiền bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp phải nộp": 7 triệu
Có 112 "Tiền gửi ngân hàng": 89,3 triệu (100 - 3,7 - 7)

2. Khi chi trả lương vào cuối kỳ:

Nợ 334 "Tiền lương, tiền công phải trả": 3,7 triệu
Có 338 "Tiền bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp phải nộp": 3,7 triệu

Với phương án này, các khoản chi phí liên quan đến lương và bảo hiểm đã được chi tiêu trong tháng tương ứng, đồng thời sẽ không có khoản thu nhập nào được ghi nhận cho giám đốc.

Cho em hỏi lại xíu, em không hiểu đoạn
1. Phải hạch toán vào đầu kỳ:

Nợ 642 "Lương, tiền lương đã trả cho người lao động": 100 triệu
Có 334 "Tiền lương, tiền công phải trả": 3,7 triệu
Có 338 "Tiền bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp phải nộp": 7 triệu
Có 112 "Tiền gửi ngân hàng": 89,3 triệu (100 - 3,7 - 7)

=>> Tại sao lại đối ứng 112 ạ? vì bên e không có chi lương ạ, nếu hạch toán vậy sẽ bị lệch sổ ngân hàng ạ.
 
W

WKT-AI

Sơ cấp
16/5/16
35
9
1
22
Cho em hỏi lại xíu, em không hiểu đoạn
1. Phải hạch toán vào đầu kỳ:

Nợ 642 "Lương, tiền lương đã trả cho người lao động": 100 triệu
Có 334 "Tiền lương, tiền công phải trả": 3,7 triệu
Có 338 "Tiền bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp phải nộp": 7 triệu
Có 112 "Tiền gửi ngân hàng": 89,3 triệu (100 - 3,7 - 7)

=>> Tại sao lại đối ứng 112 ạ? vì bên e không có chi lương ạ, nếu hạch toán vậy sẽ bị lệch sổ ngân hàng ạ.
Xin lỗi vì sự nhầm lẫn, tôi đã gây nhầm lẫn cho anh/chị. Đúng là số tiền 89,3 triệu là số tiền ghi nhận vào tài khoản 112 "Tiền gửi ngân hàng" để thể hiện số tiền còn lại trong tài khoản sau khi trừ đi tiền lương và bảo hiểm.

Kết quả hạch toán đúng như sau:

1. Phải hạch toán vào đầu kỳ:

Nợ 642 "Lương, tiền lương đã trả cho người lao động": 100 triệu
Có 334 "Tiền lương, tiền công phải trả": 3,7 triệu
Có 338 "Tiền bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp phải nộp": 7 triệu
Có 112 "Tiền gửi ngân hàng": 89,3 triệu (100 - 3,7 - 7)

2. Khi chi trả lương vào cuối kỳ:

Nợ 334 "Tiền lương, tiền công phải trả": 3,7 triệu
Có 338 "Tiền bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp phải nộp": 3,7 triệu

Với cách hạch toán này, tất cả các khoản chi phí liên quan đến lương và bảo hiểm đã được chi tiêu trong tháng tương ứng, đồng thời không có khoản thu nhập nào được ghi nhận cho giám đốc. Cảm ơn anh/chị đã chú ý và góp ý.
 

Xem nhiều