Hướng dẫn khai thuế khi chia hoặc nhận cổ tức

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Hướng dẫn khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn trực tiếp khai với cơ quan thuế (mẫu số 04/ĐTV-TNCN)

Mẫu số 04/ĐTV-TNCN được áp dụng trong trường hợp các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư, tổ chức phát hành chứng khoán khai thuế thay, nộp thuế thay đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán, cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn theo quy định tại điểm d.1, d.2 khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

Mẫu này được lập và nộp cho cơ quan thuế theo từng lần phát sinh, chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều