Tài liệu hướng dẫn khai thay thuế TNCN từ đầu tư vốn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Hướng dẫn khai thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn do tổ chức khấu trừ thuế (mẫu số 06/TNCN) và tổ chức khai thay nộp thay cho cá nhân (mẫu số 04/ĐTV –TNCN)

Tài liệu này hướng dẫn việc khai nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn căn cứ theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm các nội dung:

I. Xác định kỳ khai thuế (tháng/quý/từng lần phát sinh)

II. Hồ sơ khai thuế

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

IV. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

V. Hướng dẫn ghi tờ khai thuế

Theo đó, kỳ khai thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn là khai theo tháng hoặc quý; riêng thu nhập từ nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng có thể lựa chọn khai thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng/quý.

Hồ sơ khai thuế sử dụng mẫu số 06/TNCN và Phụ lục bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN ban hành tại phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC; riêng thu nhập từ nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng sử dụng mẫu số 04/ĐTV-TNCN và Phụ lục bảng kê mẫu số 04-1/ĐTV-TNCN ban hành tại phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh (nếu khai theo từng lần); chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh (nếu khai theo tháng); chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh (nếu khai theo quý).

Các mẫu số 06/TNCN, 06-1/BK-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04-1/ĐTV-TNCN được hướng dẫn cụ thể cách ghi tại Mục V.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA