Có được bù trừ thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Tổng cục Thuế lưu ý, kể từ ngày 1/7/2016, Luật số 106/2016/QH13 không còn quy định hoàn thuế GTGT đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào âm lũy kế liên tục 12 tháng (hoặc 4 quý). Số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết chỉ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Pháp luật về thuế GTGT và pháp luật về quản lý thuế hiện hành cũng không có hướng dẫn việc bù trừ số thuế GTGT chưa khấu trừ hết với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa nhập khẩu.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều