Chuyển nhượng BĐS ngoài tỉnh, kê khai và nộp thuế theo quy định nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 12765/CTHN-TTHT ngày 20/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trường hợp Công ty có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoài tỉnh (không thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP) thì kê khai, tính thuế, phân bổ, nộp thuế theo các quy định sau:

- Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế TNDN theo quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Thuế suất GTGT áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 10%. Giá tính thuế GTGT được trừ giá đất theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 12/2015/NĐ-CP).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA