Mỗi tuần một chuyên đề

Ưu đãi thuế TNDN ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

  • Thread starter Tran Thi Huehue
  • Ngày gửi
T

Tran Thi Huehue

Sơ cấp
15/6/23
6
1
3
Công ty em có buôn bán vật liệu xây dựng và thi công công trình, khu vực công ty em mở trụ sở thuộc khu vực kinh tế khó khăn nên được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.
Theo em hiểu khi công ty em buôn bán và thi công trong địa bàn thì sẽ được hưởng ưu đãi thuế còn đối với những đơn hàng được giao và thi công ở các khu vực khác thì sẽ không được hưởng ưu đãi. Em hiểu như vậy có đúng không ạ? Rất mong anh/chị hướng dẫn giúp em ạ. Em cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Công ty em có buôn bán vật liệu xây dựng và thi công công trình, khu vực công ty em mở trụ sở thuộc khu vực kinh tế khó khăn nên được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.
Theo em hiểu khi công ty em buôn bán và thi công trong địa bàn thì sẽ được hưởng ưu đãi thuế còn đối với những đơn hàng được giao và thi công ở các khu vực khác thì sẽ không được hưởng ưu đãi. Em hiểu như vậy có đúng không ạ? Rất mong anh/chị hướng dẫn giúp em ạ. Em cảm ơn!
Em hiểu như vậy là đúng rồi đó.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM

Trích Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:
“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.
...
4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:
...
b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.
...
- Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hiện dự án đầu tư thì:
(i) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn.
(ii) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời gian và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tại địa bàn thực hiện dự án đầu tư.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA