nhu cầu vốn lưu động

 • Thread starter seek80vn
 • Ngày gửi
S

seek80vn

Sơ cấp
14/5/07
48
0
6
Binh Thuan
#1
Xin các anh chị chỉ dẫn giùm:
khi phân tích dự án có phần tính toán vốn lưu động cần vay, có các mục sau:
-khoản phải thu/doanh số bán
* thay đổi khoản phải thu (số đầu năm-số cuối năm)-Khoản phải trả/tổng chi phí trực tiếp (hoặc giá thành phân xưởng)
*thay đổi khoản phải trả (số đầu năm-số cuối năm)[/B]
-Cân đối tiền mặt/doanh số bán
* thay đổi cân đối tiền mặt (số cuối năm-số đầu năm)
-Tồn kho/giá thành sản phẩm
*thay đổi tồn kho (số cuối năm-số đầu năm)
tại sao có sự khác biệt giữa cách tính (số đầu năm và số cuối năm). và ý nghĩa của sự thay đổi khoản phải thu, khoản phải trả, cân đối tiền mặt và tồn kho.
Xin cảm ơn.
 
N

nhan.vtt

Sơ cấp
5/5/06
13
0
1
37
Khanh Hoa
#2
Xin các anh chị chỉ dẫn giùm:
khi phân tích dự án có phần tính toán vốn lưu động cần vay, có các mục sau:
-khoản phải thu/doanh số bán
* thay đổi khoản phải thu (số đầu năm-số cuối năm)-Khoản phải trả/tổng chi phí trực tiếp (hoặc giá thành phân xưởng)
*thay đổi khoản phải trả (số đầu năm-số cuối năm)[/B]
-Cân đối tiền mặt/doanh số bán
* thay đổi cân đối tiền mặt (số cuối năm-số đầu năm)
-Tồn kho/giá thành sản phẩm
*thay đổi tồn kho (số cuối năm-số đầu năm)
tại sao có sự khác biệt giữa cách tính (số đầu năm và số cuối năm). và ý nghĩa của sự thay đổi khoản phải thu, khoản phải trả, cân đối tiền mặt và tồn kho.
Xin cảm ơn.


Vấn đề này sẽ dễ hiểu hơn khi phạn tham khảo trên bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ (buget của dự án). Các chỉ số trên đều ảnh hưởng đến dòng tiền trên Báo cáo LCTT.
 
M

Minhuyen061082

Sơ cấp
30/6/06
39
0
0
36
Quảng Ngãi
#3
Xin các anh chị chỉ dẫn giùm:
khi phân tích dự án có phần tính toán vốn lưu động cần vay, có các mục sau:
-khoản phải thu/doanh số bán
* thay đổi khoản phải thu (số đầu năm-số cuối năm)-Khoản phải trả/tổng chi phí trực tiếp (hoặc giá thành phân xưởng)
*thay đổi khoản phải trả (số đầu năm-số cuối năm)[/B]
-Cân đối tiền mặt/doanh số bán
* thay đổi cân đối tiền mặt (số cuối năm-số đầu năm)
-Tồn kho/giá thành sản phẩm
*thay đổi tồn kho (số cuối năm-số đầu năm)
tại sao có sự khác biệt giữa cách tính (số đầu năm và số cuối năm). và ý nghĩa của sự thay đổi khoản phải thu, khoản phải trả, cân đối tiền mặt và tồn kho.
Xin cảm ơn.


Có sự thay đổi như thế là để cho nó thuận tiện hơn khi bạn điền số liệu vào bảng lưu chuyển tiền tệ ở mục dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thì bạn cộng khoản thay đổi VLĐ, còn nếu bạn làm ngược lại thi bạn phải trừ ra.
 
S

seek80vn

Sơ cấp
14/5/07
48
0
6
Binh Thuan
#4
ở đây đang là giai đoạn làm dự án trình ngân hàng. Chưa có hoạt động.
lúc đầu không đưa phần này vào nhưng sau nghĩ lại nếu tính luôn phần này thì vốn lưu động cần vay sẽ tăng lên. Và khi mình tính khoản này thì chi phí lãi vay cũng tăng. Khi ngân hàng có hỏi mình trả lời là phần tăng thêm này đẽ được tính vào chi phí quản lý và chi phí bán hàng có được không?
 

BQT trực tuyến

 • Hien
  Hien
  WKTER

Thành viên trực tuyến

 • reddevil1989
 • masoipro2
 • arrytoan
 • Hien
 • auyeuch
Xem nhiều