Cách tính thuế NK đối với ô tô đã qua sử dụng

 • Thread starter nghuuthai
 • Ngày gửi
N

nghuuthai

Thành viên thân thiết
23/10/06
88
0
0
Quận 12
#1
Công ty mình chuẩn bị nhập ô tô đã qua sử dụng (loại có dung tích cylanh <1000cc). Mọi người vui lòng chỉ dùm áp mã trong tờ khai hải quan ntn? Giá tính thuế NK và các mức thuế NK, TTBĐ, GTGT ntn? cảm ơn
 
T

trung1812

Thành viên thân thiết
31/3/06
211
6
0
39
Hải phòng
#2
Công ty mình chuẩn bị nhập ô tô đã qua sử dụng (loại có dung tích cylanh <1000cc). Mọi người vui lòng chỉ dùm áp mã trong tờ khai hải quan ntn? Giá tính thuế NK và các mức thuế NK, TTBĐ, GTGT ntn? cảm ơn
Cách tính thuế cho ô tô du lịch đã qua sử dụng nhập khẩu:
Thuế nhập khẩu = thuế tuyệt đối (ban hành kèm theo quyết định 69 và 05 của BTC)
Thuế tiêu thụ đặc biệt = (trị giá tính thuế + thuế tuyệt đối) x 50%
Thuế GTGT = (trị giá tính thuế + thuế tuyệt đối + thuế TTĐB) x 10%
Trong đó: trị giá tính thuế là trị giá khai báo hoặc trị giá do cơ quan hải quan xác định trong trường hợp có nghi ngờ về trị giá khai báo của doanh nghiệp qua quá trình thực hiện tham vấn về giá của cơ quan hải quan đối với Doanh nghiệp. Nếu cần, bạn có thể liên hệ ID: anchoi_hp79@yahoo.com để lấy các quyết định về thuế tuyệt đối. Chúc vui.
 
B

bikini

User đã bị cấm truy cập
14/12/06
50
0
0
bờ biển
#3
Thông tin mới cho việc nhập xe cũ:
BỘ TÀI CHÍNH

--------------

Số: 72 /2007/QĐ-BTC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô
đã qua sử dụng nhập khẩu

----------------------BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số: 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số: 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ điều 2 quyết định số: 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền điều chỉnh mức thuế tuyệt đối;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Sửa đổi mức thuế nhập khẩu tuyệt đối áp dụng đối với mặt hàng xe ô tô chở từ 15 người trở xuống đã qua sử dụng, kể cả lái xe quy định tại quyết định số: 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ thành mức thuế nhập khẩu tuyệt đối, cụ thể như sau:


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi70.photobucket.com%2Falbums%2Fi107%2Fphuongnha%2Fthueoto.jpg&hash=2fc3430c401c45f188ce86cd3bd82b5c


Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định số: 05/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các phó Thủ tướng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng TW Đảng;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát NDTC, Toà án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Website của Chính phủ ;

- Công báo;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCHQ.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG(đã ký)

Trương Chí Trung
 

BQT trực tuyến

 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • daongocnam0603
 • dnv2019
 • HD192
 • thoibimat
 • khonggiankidieu
 • nguyenquynhngatmu
 • Ngọc Đông
 • hanhmit93
 • Còi Zin
 • linhlinhli
 • minhnguyen2k
 • Lặng Yên
Xem nhiều