Linh kiện ô tô được hoàn trả thuế NK nộp thừa nếu đủ điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi 0%

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2050/TCHQ-TXNK ngày 28/4/2023 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô.

Theo Tổng cục Hải quan, đối với các tờ khai nhập khẩu linh kiện ô tô đăng ký trước ngày 1/10/2022 (thời điểm Thông tư 11/2022/TT-BKHCN có hiệu lực), trường hợp doanh nghiệp tham gia Chương trình ưu đãi thuế đáp ứng đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp xe ô tô, đã nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49 và cơ quan hải quan đã kiểm tra xác định đủ điều kiện ưu đãi theo Điều 7a (nêu tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP ) thì được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% của nhóm 98.49.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế đối với linh kiện ô tô nhập khẩu cao hơn số tiền thuế phải nộp theo mức thuế suất của nhóm 98.49 thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Riêng đối với các tờ khai nhập khẩu linh kiện ô tô đăng ký từ ngày 1/10/2022 trở đi, do Thông tư 11/2022/TT-BKHCN đã bãi bỏ Quyết định 28/2004/QĐ-BKHCN, Quyết định 05/2005/QĐ-BKHCN và Thông tư 05/2012/TT-BKHCN quy định về phương pháp xác định mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nên không có cơ sở để áp dụng mức thuế ưu đãi 0% cho linh kiện ô tô nhập khẩu theo Điều 7a.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA