Bang can doi tai khoan

  • Thread starter cpa
  • Ngày gửi
C

cpa

Guest
Mình đang rất thắc mắc về vấn đề bảng cân đối tài khoản ở chỗ mình không hiểu tại sao kế toán giấy chỉ có thể xem bảng cân đối này sau khi đã khóa sổ , kết chuyển lãi lỗ. Mình nghĩ xem trước mới có giá trị điều chỉnh sai sót.
Vấn đề thứ 2 là về ngân sách
1 doanh nghiệp có nhiều phòng ban sau khi đã đề ra mức ngân sách cho từng phòng thì giữa kỳ có được bổ sung và sửa đổi ngân sách không nếu có thi cụ thể ntn?
Vấn đề phân bổ được hiểu như thế nào cho đúng? và công việc phân bổ có trước hay sau kết chuyển
:f_o
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
CPA có thể hỏi rõ hơn được không?
- Đối với vấn đề ngân sách thì trong một doanh nghiệp, vấn đề cấp ngân sách cho các phòng ban theo kế hoạch theo mình nghĩ thì hoàn toàn có thể sửa đổi bổ sung. Bởi vì kế hoạch dựa trên những dự đoán của doanh nghiệp về kỳ kinh doanh tiếp theo, dựa trên cơ sở kinh nghiệm và kế hoạch kinh doanh nói chung của toàn doanh nghiệp, do đó, nếu như có sự tác động trong nội bộ hoặc từ bên ngoài ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của doanh nghiệp thì tất nhiên là phải có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Vấn đề ở đây là các thủ tục, văn bản để minh chứng cho việc điều chỉnh kế hoạch.
- Đối với việc phân bổ, sở dĩ phải phân bổ là để đảm bảo nguyên tắc phù hợp trong kế toán do đó nếu như một khoản chi phí bỏ ra có tác dụng đem lại doanh thu trong nhiều kỳ kế toán thì chỉ phân bổ phần chi phí đem lại phần doanh thu trong kỳ. Trong kế toán người ta gọi việc phân bổ là những ước tính kế toán, nhiều khi nó mang cả tính chủ quan của kế toán và đây là một trong những "nghệ thuật" của kế toán, trong hệ thống tài khoản kế toán có một số tài khoản để thực hiện các công việc trên như: 142, 242, 335... Dựa trên tác dụng, tính chất của chi phí bỏ ra mà người làm kế toán có những ước tính cụ thể cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình.
- Ví dụ: Công ty của bạn phải chi một khoản chi là 800 triệu cho việc đặt một biển quảng cáo, khoản chi này có ý nghĩa đối với doanh nghiệp trên nhiều mặt: quảng bá thương hiệu (tăng thêm giá trị thương hiệu - tài sản vô hình). Tăng doanh thu của doanh nghiệp do sản phẩm được nhiều người biết đến. Như vậy nếu như xem xét tác dụng của khoản chi này với khoản doanh thu mang lại thì có thể hiểu theo nhiều phương diện khác nhau, do đó kế toán hoàn toàn có thể có những cách hạch toán khác nhau tuỳ thuộc vào độ lớn của doanh thu chi phí của doanh nghiệp và theo ý đồ riêng của doanh nghiệp. Chẳng hạn khoản chi 800 triệu chỉ là một con số rất nhỏ trong tổng số chi phí của doanh nghiệp thì việc hạch toán thẳng luôn vào chi phí là vẫn có thể chấp nhận được, nhưng nếu như đó là một số lớn thì buộc bạn phải phân bổ,...
Còn vấn đề nữa mà CPA nêu ra ở trên thì theo mình việc phân bổ chi phí chắc chắn phải diễn ra trước khi kết chuyển vì bút toán kết chuyển là khâu cuối cùng của kế toán được thực hiện vào cuối kỳ để xác định kết quả.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Bạn nên sử dụng kế toán nháp để tính toán phân bổ cho phù hợp, bảng cân đối nháp là khâu để có thể lựa chọn hình thức phân bổ cho phù hợp, cái này cũng rât dễ vì hiện nay chúng ta có sự hỗ trợ tính toán của máy vi tính.
 
C

cpa

Guest
Mình vẫn băn khoăn vì trên kế toán giấy nếu bạn phân bổ ngân sách cho kỳ 1 là 400triệu nhưng trong kỳ bạn phải bổ sung thêm 100 Triệu thiof làm ntn?
T2: Nếu bạn cho rằng phân bổ có trước kết chuyển thì việc sau khi kết chuyển kế toán trích lập các quỹ có gọi là phân bổ hay không?
Thực tế có 1 VD nếu dn mua 100 NVL cho 3 chi nhánh A,B,C CP vận chuyển NVL 100T thì khi A lấy 5NVL, B lấy 10 và C lấy số còn lại thì kế toán phân bổ chi phí ntn và kế toán máy có hỗ trợ công việc này không?
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
CPA ơi, việc trích lập các quỹ thì không phải là phân bổ đâu! Còn việc phân bổ chi phí NVL nhw bạn nói thì tùy theo yêu cầu của công việc (mức độ thường xuyên của nghiệp vụ) mà người sử dụng yêu cầu người lập trình có cách phân bổ tự động hợp lý. Phần mềm kế toán là để hỗ trợ cho công tác kế toán nói riêng, quản lý nói chung vì vậy nó phải phù hợp với yêu cầu của kế toán.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA