hh toan mua ban ngoai te

  • Thread starter TTRA
  • Ngày gửi
T

TTRA

Guest
10/7/04
65
0
6
hach toan mua ban ngoai te

moi nguoi cho toi hoi ti chut:
Toi thay van ban so 1096 cua ngan hang nong nghiep nam 1999 huong dan nghiep vu kinh doanh ngoai te giao ngay nhu sau:
vi du: khi mua ngoai te:4911;4912( mua ban ngoai te kinh doanh)
*. thu ngoai te:no tk ngoai te/tk tien gui bang ngoai te cua khach hang
co Tk 4911
*. chi noi te: no tk 4912
co tk 1011/4311
tuong tu nhu vay doi voi tk 4921 va 4922( mua ban ngoai te tu cac nguon khac)
cuoi thang khi xac dinh xong chenh lech mua ban ngoai te va hach toan vao thu nhap hoac chi phi( dua tren ti gia mua vao thuc te binh quan trong thang hoac la ti gia do trung tam dieu hanh cong bo).
"Neu tren tk 4911 du co va tren tk 4921 du no thi phai chuyen het so du tren tk 4911 sang tk 4921 cho den khi tk 4921 khong con so du" toi khong hieu but toan nay de lam gi?
Va mot ngan hang cap 3 nhan tien gui bang ngoai te khi mua lai so tien le(vd: 0,5 USD ngan hang phai quy doi ra VND de tra cho khach vi khong co 0,5 USD) ngoai te cua khach hang cung hach toan nhu tren ko biet nhu vay co dung khong?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

changingpartner

Guest
27/8/04
2
0
0
43
hanoi
Xin hoi cac bac ve BHXH mot ty

Co nguoi hoi toi la: Khi nguoi ta khong con lam trong cac don vi co nop BHXH nua hoac nghi viec han ma chua den tuoi nghi huu thi nguoi ta co duoc phep rut tien bao hiem ma nguoi ta da nop trong khoang thoi gian lam viec hay khong? Co quy dinh rieng cac truong hop nao duoc phep rut BHXH hay moi nguoi deu duoc quyen rut. Neu duoc rut thi nguoi ta co duoc rut so tien phu hop voi so tien da nop hay khong? Cac bac chi gium em voi hoac chi cho em cac van ban noi ve dieu nay co duoc khong? Cac bac giup em moi nhe!
Thank you cac bac nhieu nhieu. :wall:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA