Các bút toán hạch toán liên quan đến thuế GTGT

  • Thread starter DHH
  • Ngày gửi
DHH

DHH

Thành viên thân thiết
23/11/06
359
0
16
ha noi
#1
các bạn ơi cho mình hỏi các trường hợp sau đây định khoản như thế nào:
- bút toán phản ánh số thuế GTGT đv được khấu trừ.
- bút toán phản ánh số thuế GTGT phải nộp được khấu trừ.
- bút toán phản ánh số thuế GTGT đv được khấu trừ trong kỳ
- bút toán phản ánh số thuế GTGT đv không được khấu trừ trong kỳ
- - bút toán phản ánh số thuế GTGT điều chỉnh giảm , điều chỉnh tăng trong kỳ.
-Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
-Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này
-Thuế GTGT phải nộp trong kỳ
 
T

thd6758

Thành viên thân thiết
4/5/07
2,279
119
63
Hà Nội
#2
Ba cái ý kiến đầu của bạ thực chất chỉ là một :
Thuế GTGT được khấu trừ : ghi nợ TK3331 ghi có TK 133
Thuế GTGT không được khấu trừ Ghi có TK 133 ghi nợ TK 811 (loại trừ khi xác định thuế TNDN)
Cách hạch toán tăng giảm thì căn cứ vào nội dung tăng hay giảm thuế GTGT đầu vào hay đầu ra để hạch toán các khoản liên quan
Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước = số dư nợ đầu kỳ TK 133
Thuế GTGT chưa khấu trừ hết = số dư nợ cuối kỳ TK 133
Thuế GTGT phải nộp trong kỳ = Số dư có TK 3331
 
DHH

DHH

Thành viên thân thiết
23/11/06
359
0
16
ha noi
#3
ví dụ điều chỉnh giảm chi phí đầu vào, thuế GTGT đầu vào thì định khoản thế nào nhỉ ?
 
G

Gã Sẹo

Thành viên thân thiết
16/7/07
319
4
18
58
Hà nội
#4
các bạn ơi cho mình hỏi các trường hợp sau đây định khoản như thế nào:
- bút toán phản ánh số thuế GTGT đv được khấu trừ.
Là toàn bộ các bút toán Nợ 133, đối ứng với các tài khoản khác.

các bạn ơi cho mình hỏi các trường hợp sau đây định khoản như thế nào:
- bút toán phản ánh số thuế GTGT phải nộp được khấu trừ.
Đó chính là số kết chuyển từ Nợ 3331/Có 1331
các bạn ơi cho mình hỏi các trường hợp sau đây định khoản như thế nào:
- bút toán phản ánh số thuế GTGT đv được khấu trừ trong kỳ
Bút toán đó là, trong kỳ (tháng) Nợ 3331/Có 1331 (kết chuyển làm sao để dư 3331 cuối kỳ không là số âm)

các bạn ơi cho mình hỏi các trường hợp sau đây định khoản như thế nào:
-bút toán phản ánh số thuế GTGT đv không được khấu trừ trong kỳ
Bạn phải phân tích ra các trường hợp và các lý do không được khấu trừ.
Nếu trường hợp không được khấu trừ mà bạn đã hạch toán vào 1331 rồi thì bạn kê ra và hạch toán ngược lại vào tài khoản khác (chi phí chẳng hạn).
các bạn ơi cho mình hỏi các trường hợp sau đây định khoản như thế nào:
- bút toán phản ánh số thuế GTGT điều chỉnh giảm , điều chỉnh tăng trong kỳ.
Cái này thì nhiều nhiều lắm nhưng nó chỉ Nợ, hoặc có 1331, 3331
Còn các cái còn lại thì bạn tự nghĩ tiếp nhé
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • tung200808
Xem nhiều