HQ Đồng Nai trích dẫn TT 32 để trả lời thuế suất xuất ăn CN là đúng hay sai?

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#1
Câu hỏi: Cty chúng tôi bán hàng suất ăn CN, với thuế suất trên HĐGTGT là 10%, nay có bán cho DN trong KCX thì hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì cho đầy đủ và viết hóa đơn GTGT như thế nào cho đúng?

Trả lời: Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ vào điểm 1.d.2 mục III phần B Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: "Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ cho hoạt động của bộ máy văn phòng, như: văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng công nghệ phẩm thì phải có tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu mới được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (trừ điện, nước). Nếu cơ sở kinh doanh không mở tờ khai hải quan thì coi như trường hợp tiêu dùng nội địa và phải kê khai thuế đầu ra theo đúng quy định. »

Do đó, nếu Công ty mở tờ khai Hải quan theo qui định thì được áp dụng thuế GTGT 0%, nếu Công ty không mở tờ khai Hải quan thì coi như trường hợp tiêu dùng nội địa và phải áp dụng thuế GTGT đầu ra là 10%.

Căn cứ điểm d mục 1 điều 9 của Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng thì: "Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào phải có đủ điều kiện, thủ tục sau :

- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan về hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu (áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu);

- Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá (đối với trường hợp gia công hàng hoá), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng và các trường hợp được coi như thanh toán qua Ngân hàng như : cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngoài, phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ 3 là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thanh toán qua Ngân hàng (trừ trường hợp xuất khẩu thanh toán theo hình thức hàng đổi hàng, trả nợ cho Nhà nước, xuất khẩu lao động thu tiền trực tiếp của người đi xuất khẩu lao động; hàng hóa xuất khẩu bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài và một số hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có hình thức thanh toán đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định);

- Hóa đơn bán hàng hoá, dịch vụ cho thương nhân nước ngoài."


Căn cứ điểm a mục 1 điều 8 của Nghị định trên thì: "Thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ đó.

Trường hợp cơ sở bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng không ghi cụ thể giá bán chưa có thuế và thuế giá trị gia tăng trên hoá đơn giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính trên giá bán ra của hàng hoá, dịch vụ đó, trừ trường hợp được dùng hoá đơn giá trị gia tăng ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng."

Đề nghị Công ty tham khảo các văn bản trên để thực hiện cho đúng theo qui định.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/

Các bạn cho ý kiến về trả lời trên của HQ DN dựa vào TT 32 hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT là đúng hay sai, Nếu sai thì sai ở điểm nào trong câu trả lời trên ?

P/s: bài này tại http://www.dncustoms.gov.vn/traloi/traloi1.asp?key=2938
 
Sửa lần cuối:
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#2
Câu hỏi: Cty chúng tôi bán hàng suất ăn CN, với thuế suất trên HĐGTGT là 10%, nay có bán cho DN trong KCX thì hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì cho đầy đủ và viết hóa đơn GTGT như thế nào cho đúng?

Trả lời: Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ vào điểm 1.d.2 mục III phần B Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: "Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ cho hoạt động của bộ máy văn phòng, như: văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng công nghệ phẩm thì phải có tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu mới được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (trừ điện, nước). Nếu cơ sở kinh doanh không mở tờ khai hải quan thì coi như trường hợp tiêu dùng nội địa và phải kê khai thuế đầu ra theo đúng quy định. »

Do đó, nếu Công ty mở tờ khai Hải quan theo qui định thì được áp dụng thuế GTGT 0%, nếu Công ty không mở tờ khai Hải quan thì coi như trường hợp tiêu dùng nội địa và phải áp dụng thuế GTGT đầu ra là 10%.

Căn cứ điểm d mục 1 điều 9 của Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng thì: "Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào phải có đủ điều kiện, thủ tục sau :

- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan về hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu (áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu);

- Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá (đối với trường hợp gia công hàng hoá), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng và các trường hợp được coi như thanh toán qua Ngân hàng như : cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngoài, phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ 3 là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thanh toán qua Ngân hàng (trừ trường hợp xuất khẩu thanh toán theo hình thức hàng đổi hàng, trả nợ cho Nhà nước, xuất khẩu lao động thu tiền trực tiếp của người đi xuất khẩu lao động; hàng hóa xuất khẩu bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài và một số hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có hình thức thanh toán đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định);

- Hóa đơn bán hàng hoá, dịch vụ cho thương nhân nước ngoài."


Căn cứ điểm a mục 1 điều 8 của Nghị định trên thì: "Thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ đó.

Trường hợp cơ sở bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng không ghi cụ thể giá bán chưa có thuế và thuế giá trị gia tăng trên hoá đơn giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính trên giá bán ra của hàng hoá, dịch vụ đó, trừ trường hợp được dùng hoá đơn giá trị gia tăng ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng."

Đề nghị Công ty tham khảo các văn bản trên để thực hiện cho đúng theo qui định.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/

Các bạn cho ý kiến về trả lời trên của HQ DN dựa vào TT 32 hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT là đúng hay sai, Nếu sai thì sai ở điểm nào trong câu trả lời trên ?

P/s: bài này tại http://www.dncustoms.gov.vn/traloi/traloi1.asp?key=2938
Tốt hơn, bác Trung cho ý kiến của bác vể chổ đúng, chổ sai để mọi người ngẫm nghĩ, có ý kiến.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#3
Tinh thần của CV trả lời trên là: Nếu DN thực hiện đầy đủ về HS khai HQ thì dựa vào TT 32, DN được phép xuất hóa đơn bán Suất ăn CN cho các ĐV trong KCX với thuế xuất = 0% & được hoàn thuế.

SAI ở chỗ này (sai lớn)
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#4
Tinh thần của CV trả lời trên là: Nếu DN thực hiện đầy đủ về HS khai HQ thì dựa vào TT 32, DN được phép xuất hóa đơn bán Suất ăn CN cho các ĐV trong KCX với thuế xuất = 0% & được hoàn thuế.

SAI ở chỗ này (sai lớn)
Dạ thưa bác em được biết thì dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp và bưu chính viễn thông vào KCX, KCN vẫn chịu thuế suất GTGT .Có lẽ giải thích trên chưa xác đáng và dùng từ ngữ chưa chuẩn. Dẫn đến hiểu nhầm cho người đọc.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#5
Dạ thưa bác em được biết thì dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp và bưu chính viễn thông vào KCX, KCN vẫn chịu thuế suất GTGT .Có lẽ giải thích trên chưa xác đáng và dùng từ ngữ chưa chuẩn. Dẫn đến hiểu nhầm cho người đọc.
Thì tớ đã nói là SAI LỚN rùi, nhưng muốn phản biện hãy đưa ra dẫn chứng xác đáng mới được.
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#6
Thì tớ đã nói là SAI LỚN rùi, nhưng muốn phản biện hãy đưa ra dẫn chứng xác đáng mới được.
Có ngay đây Bác Trung ui! em vừa ăn cơm vào chưa trả lời ngay được cũng theo thông tư 32/2007/TT-BTC có quy định
1.2- Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân (dịch vụ vận chuyển đưa đón công nhân, cung cấp suất ăn cho công nhân của doanh nghiệp chế xuất...)
Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.
Cái này là dẫn chứng đó.
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
612
113
53
#7
Thật ra tôi đọc mà chưa tìm ra cái sai của Cục HQ Đồng Nai. Nếu đọc thêm cái CV 5391 này của TCHQ thì rõ.
Đây là CV của TCHQ trả lời HQ Đồng Nai truờng hợp này
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#8
Thật ra tôi đọc mà chưa tìm ra cái sai của Cục HQ Đồng Nai. Nếu đọc thêm cái CV 5391 này của TCHQ thì rõ.
Đây là CV của TCHQ trả lời HQ Đồng Nai truờng hợp này
Cái sai ở đây là HQ ĐN đã trích dẫn sai TT 32:

"Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ cho hoạt động của bộ máy văn phòng, như: văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng công nghệ phẩm thì phải có tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu mới được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (trừ điện, nước). Nếu cơ sở kinh doanh không mở tờ khai hải quan thì coi như trường hợp tiêu dùng nội địa và phải kê khai thuế đầu ra theo đúng quy định. »

Do đó, nếu Công ty mở tờ khai Hải quan theo qui định thì được áp dụng thuế GTGT 0%

Mà phải trích dẫn đúng như EVA, từ trích dẫn sai nên câu trả lời sai đấy XT ạ. Câu hỏi này chính là tớ hỏi HQ ĐN để Xuất HĐGTGT cung cấp SĂCN vào KCX & HQĐN trả lời & gởi Email cho tớ. Tớ viết vài tờ rùi sau đó mới ngờ ngợ nên dò lại TT 32 thì thấy sai.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều