Phạt hành chánh nộp tờ khai trễ!

  • Thread starter Trần Anh Thư
  • Ngày gửi
T

Trần Anh Thư

Sơ cấp
#1
Chào cả nhà!
Mình vừa nhận được biên bản vi phạm pháp luật về thuế (Nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN Quý 3 trễ 30 ngày).Và họ hẹn thứ 2 lên nhận quyết định phạt - Vui lòng cho mình hỏi về những điều khoản về hành vi vi phạm này & hình thức cũng như số tiền sẽ bị phạt bao nhiêu?Rất mong cácbạn giúp đỡ.
Luôn thể cho mình hỏi thời gian nộp báo cáo quyết toán của DNTN là 30 ngày hay là 90 ngày như các cty hả các bạn?
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
904
5
0
31
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
#2
Bạn tham khảo nghị định ciủa Chính phủ số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thế nhé!

Thân!
 
K

khoqua75

Cao cấp
23/10/07
487
1
0
#3
Bạn tham khảo nghị định ciủa Chính phủ số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thế nhé!

Thân!
Hinh như Nghị định này bỏ rùi bạn ạ, Minh nghỉ sẽ áp dụng thông tư 61/2007TT-BTC
 
K

khoqua75

Cao cấp
23/10/07
487
1
0
#4
Chính xác là như vậy.
I. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
#5
Chào cả nhà!
Mình vừa nhận được biên bản vi phạm pháp luật về thuế (Nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN Quý 3 trễ 30 ngày).Và họ hẹn thứ 2 lên nhận quyết định phạt - Vui lòng cho mình hỏi về những điều khoản về hành vi vi phạm này & hình thức cũng như số tiền sẽ bị phạt bao nhiêu?Rất mong cácbạn giúp đỡ.
Luôn thể cho mình hỏi thời gian nộp báo cáo quyết toán của DNTN là 30 ngày hay là 90 ngày như các cty hả các bạn?
Thông tư của Bộ Tài chính số 61/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

....3.1. Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế:
- Hành vi vi phạm về chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin so với thời hạn quy định;
- Hành vi vi phạm lập, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế;
- Hành vi vi phạm về chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định;
- Hành vi vi phạm về vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;
- Hành vi vi phạm trong việc chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
3.2. Hành vi vi phạm chậm nộp tiền thuế.

.....3. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định:
3.1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 đến 10 ngày làm việc;
3.2. Phạt tiền 1.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày làm việc;
3.3. Phạt tiền 1.650.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 300.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày làm việc;
3.4. Phạt tiền 2.200.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày làm việc;
3.5. Phạt tiền 2.750.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 500.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày làm việc;
3.6. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo điểm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Mục này và tiếp tục theo dõi số thuế chậm nộp để xử phạt chậm nộp tiền thuế theo hướng dẫn tại Mục II, Phần B Thông tư này. Số ngày chậm nộp tiền thuế làm căn cứ xử phạt được tính từ ngày hết hạn nộp thuế của kỳ phát sinh số thuế phải nộp hồ sơ khai thuế, đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế chậm nộp. Đồng thời cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.
3.7. Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại điểm 3 Mục này bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
3.8. Không áp dụng các mức xử phạt quy định tại điểm 3 Mục này đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế;
....
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều