Cho tớ hỏi về cách lọc ra hai số giống nhau liên tiếp trong excel

 • Thread starter mipug
 • Ngày gửi
M

mipug

Sơ cấp
18/10/06
2
0
0
Ha Noi
#1
Tớ đang đang làm tính doanh thu của các tháng... tuy nhiên trong giai đoán mò mẫm làm có một vấn đề như thế này.
VD:

A. HD003605
B. HD003605
C.HD003606
D.HD003606
E.HD003607
F.HD003608
(Hix tớ ko đc quyền đính kèm file nên phải gõ tạm VD ra như thế này :wall:)
Cả một trang excel của tớ dài lắm.. VD ngắn gọn như thế trc. Bây giờ có công thức nào để so sánh hai số liên tiếp -- dòng A và B giống nhau thì đúng (cùng là HD003605) còn đến dòng E và F khác nhau thì sai.... và làm thế nào lọc ra những dòng có số lệch nhau... Rất mong sự giúp đỡ của mọi người...:1luvu:
 
C

cao manh son

Sơ cấp
25/10/05
34
1
8
TX HungYen
#2
theo mình ban có thể thêm vào 1 cột phụ sau đó dùng công thức Sumproduct(--($A1$:A1=A1)),bạn sẽ được các giá trị 1,2,1,2,1,1....
sau đó mình lọc các giá trị 1
chúc bạn thành công
 
H

hoangdanh282vn

Thành viên thân thiết
31/3/07
75
6
0
TP.HCM
#3
nếu tìm hai cell liên tiếp trùng nhau thì dùng hàm if là được rồi. ta sẽ dùng một cột phụ.giả sử vùng dữ liệu của bạn là A1:A10.tại cell B2 :
=if(a1=a2,1,0). bạn dùng autofillter để lọc ra những ô có trị là 1.
nếu dò tìm chính xác (kể cả in hoa) thì dùng hàm exact
=exact(a1,a2). lọc ra ô có trị là true
 
S

sweetdream

Sơ cấp
21/2/08
2
0
0
TPHCM
#4
thì bạn quét khối hàng ngang dòng tiêu đề đó : vd la stt, mã hàng ... sau đó bấm vào chữ data rồi bấm tiếp vào chữ fiter sau do chon chữ autofiter sẽ thấy chỗ mã hàng hiện lên mũi tên, bấm vào mũi tên đó và chọn HD003605 là xong mà.
 
S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
436
38
28
61
HCM city
#5
Thêm 1 tham khảo bằng VBA

(xem thêm theo file đính kèm.)
Option Explicit
Sub ToMauTrung()
On Error Resume Next
Dim lRow As Long, jZ As Long
Dim SoCot As Byte, SoMau As Byte, SDem As Byte
Dim MaHg As String, Rng As Range

Sheets("S1").Select: SoMau = 34
Application.ScreenUpdating = False
GPEFilter Range("B2"), Range("A2")
lRow = Range("B65432").End(xlUp).Row
For jZ = 2 To lRow
If jZ = 2 Then
MaHg = Cells(2, 2)
Else
If Cells(jZ, 2) = MaHg Then

If SoCot < 5 And SoMau <= 40 Then
SoCot = 1 + SoCot
ElseIf SoCot = 5 And SoMau < 40 Then
SoMau = 1 + SoMau
ElseIf SoCot = 5 And SoMau = 40 Then
SoCot = 1: SDem = 1 + SDem
SoMau = 34 + SDem
End If
Set Rng = Union(Cells(jZ - 1, 1), Cells(jZ, 1)).Resize(2, SoCot)
Rng.Interior.ColorIndex = SoMau
Else
MaHg = Cells(jZ, 2)
End If
End If
Next jZ
GPEFilter Range("A2"), Range("B2")
End Sub
Sub GPEFilter(Rng1 As Range, Rng2 As Range)
Columns("A:E").Select
'B2-A2 ; A2-B2
Selection.Sort Key1:=Rng1, Order1:=xlAscending, Key2:=Rng2 _
, Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2 _
:=xlSortNormal

End Sub
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi255.photobucket.com%2Falbums%2Fhh133%2FSaDQ1947%2FGPE%2FXanh.jpg&hash=10f3fb2f849d2c21ade659f24e550d64
 

Đính kèm

Thành viên trực tuyến

 • Tranthao2001
 • vumanhtuan8493
 • codejava94
 • Tinhcahai
 • daongocnam0603
 • prokhong5
 • auyeuch
 • huongluli
 • THADI
 • sahara1515
Xem nhiều