Tập hợp các Bảng lương mẫu (Dùng để tham khảo)

 • Thread starter Kế Toán Già Gân
 • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#1
Tôi xin gởi đến các bạn 1 file tính lương có tên (mau luong) để các bạn tham khảo và tư vấn thêm vì tôi cũng không rành excel, VPA. chỉ biết sử dụng công thức tính toán bình thường của excel vả lại không biết sử dụng Macro gì cả.
Tôi muốn gởi lên đây xin được học hỏi thêm ở các bạn để mọi thành viên cùng học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

Xin giới thiệu sơ lược các sheet của file mẫu lương này. (Phần này có trong sheet – trình bày của file mẫu lương này)
Tôi chia ra làm 2 bảng lương, bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn (sheet ky 1 - sheet ky 2) và bảng lương hợp đồng lao động thời vụ/thuê ngoài (sheet TN-K1 - sheet TN-K2)
Bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn (sheet ky 1 - sheet ky 2). Bảng lương này có tính trích BHXH & BHYT (sheet ky 2), Thuế TNCN
và bảng lương hợp đồng lao động thời vụ/thuê ngoài (sheet TN-K1 - sheet TN-K2). Bảng lương này không trích BHXH & BHYT (sheet TN-K2)

Có nhiều cách để làm bảng lương, có thể không cần 2 bảng lương như tôi trình bày. Bạn có thể xây dựng mỗi đối tượng lao động có 1 mã số nhân viên
kết hợp với 1 "Mã số" của loại hợp đồng lao động (Xác định thời hạn, không thời hạn, thời vụ) -> Từ đó bạn có thể phát huy để lập công thức tính toán :
Đối tượng lao động "Mã số nhân viên" + "Mã số" của loại hợp đồng lao động để từ đó bạn có lập công thức tính toán trích BHXH, BHYT (cột 15 và cột 16 theo mẫu bảng lương đính kèm)
(Có những trường hợp đối tượng lao động đó là loại hợp đồng dài hạn nhưng lại quá tuổi tham gia BHXH/BHYT ????) -> Không tính trích BHXH, BHYT

Được biết có nhiều đơn vị, họ lập bảng lương thuần tuý là lương cơ bản (Mức lương tham gia BHXH) còn phần phụ cấp lập riêng 1 bảng (không đưa phụ cấp vào bảng lương này)
Trong những trường hợp này vậy các bạn hình dung phải lập ra bao nhiêu bảng lương rồi nhé. (Điều này có phần tế nhị tôi không trao đổi đề cập ở đây
Các bạn chịu khó suy nghĩ thêm tại sao người ta làm như vậy ???) - Quá mệt mỏi !!!!!

Sau đây chúng ta cùng đi vào mẫu lương này nhe :
Cột hệ số, giả sử ở đây tôi cộng tất cả các hệ số phụ cấp lại là 1.5 của trong hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp đăng ký với Phòng LĐTBXH

Giả định Các khoản phụ cấp mọi người bằng nhau, hệ số là 1.5. Khoản phụ cấp này gọi là phụ cấp sinh hoạt cho :
Phụ cấp sinh hoạt của Bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn của sheet ky 2 - ở cột 9
Phụ cấp sinh hoạt của Bảng lương hợp đồng lao động thời vụ - thuê ngoài của sheet TN-K2 ở cột 12

Bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn Cột AE là cột Thu nhập chịu thuế = Tổng cộng {cột 13} - (BHXH {cột 15} + BHYT{cột 16}) (Xem công thức)

Trong Bảng lương này :
BHXH trả thay lương tôi không có đưa vào bảng lương này (trường hợp ốm đau, thai sản,…)
Chỉ tính chế độ nghỉ phép năm nếu có.

Lưu ý :
Khi áp dụng bảng lương này trường hợp người lao động không đảm số ngày công (cột 2 - của sheet Ky 2) hoặc (cột 5 - cùa sheet TN-K2)
thì các khoản từ cột 4 đến cột 9 cũng giảm theo tương ứng. Riêng cột 10 và 11có cách tính khác (Xem ---->)
Và cột 12 - Phụ cấp khác (có thể tính theo doanh thu,sản phẩm….cột này có cách tính khác lấy số liệu khác đỗ về)
Xem minh hoạ :
Ở file mẫu lương này tôi chỉ trình bày các phép tính toán đơn giản, không dùng macro (Vì không biết). Cả việc in Phiếu lương tôi cũng chưa biết thiết lập mail merge nữa.

Các bạn sau khi tham khảo xong tuỳ nghi các bạn sử dụng. Có thể lock các cell cho người nhập liệu không tham gia sửa đổi công thức của mình.
Hơn nữa, tôi cũng không tham vọng và cũng chưa nghĩ ra cách lập quản lý hồ sơ nhân sự tại đây : Như theo dõi số ngày nghỉ (không phép, có phép) để tính toán đối chiếu khi chi trả chế độ cho những lao động còn phép năm mà chưa đi (do nhu cầu công tác của doanh nghiệp) hoặc theo dõi BHXH của lao động,….(Mặc dầu rất muốn)
Xin được hướng dẫn thêm

Chân thành cám ơn.
 
Sửa lần cuối:
Thích: tunam92bn
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#2
Bổ sung thông tin lập bảng lương liên quan đến thuế TNCN

Bổ sung thông tin, khi thực hiện làm lương :
Theo luật thuế Thu nhập cá nhân - Luật số:04/2007/QH12 – (Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007)
Thời hạn hiệu lực : Điều 34. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.


Điều 19. Giảm trừ gia cảnh
1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:
a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm);
b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.
2. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.
3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:
a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;
b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.
Chính phủ quy định mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh.
Điều 20. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo
1. Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:
a) Khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa;
b) Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.
2. Tổ chức, cơ sở và các quỹ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận.
Điều 21. Thu nhập tính thuế
1. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này, trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này.
2. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế quy định tại các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật này.

Điều 22. Biểu thuế luỹ tiến từng phần
1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.
2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:
Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35
Vậy phải lưu ý lại công thức tính toán trích thuế TNCN nhé.
Mình cũng chưa biết bản thân mình được trừ mấy mức gia cảnh nữa đây!!!
Thanks.
 
Sửa lần cuối:
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#4
Gởi bổ sung :1 file lương khác, cách trình bày tương đối cũng như file mau luong vừa gởi. Nhưng ở đây việc thanh toán lương thực hiện chi trả 1 lần vào ngày cuối tháng.
Các tỉ lệ phụ cấp khác nhau.Cách tính trích BHXH gồm mức lương căn bản + Phụ cấp chức vụ.Các cột tỉ lệ phụ cấp được đặc và khai báo ở phía sau bảng tính
Do đặc thù của mỗi cơ quan BHXH quận nhằm " khuyến khích " các doanh nghiệp tham gia BHXH nên có cách tính khác nhau. Có nơi thì lấy trên lương cơ bản, có nơi thì tính lương cơ bản + phụ cấp chức vụ, và có những nơi lại tính lương cơ bản + phụ cấp chức vụ + phụ cấp trách nhiệm,....
----------
Gởi kèm theo luật thuế TNCN để các bạn tham khảo.

P/S : Chúc tất cả một mùa Giáng Sinh An Bình, Hạnh Phúc, công việc thuận lợi và nhiều thành đạt
 
Sửa lần cuối:
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#5
Bổ sung các biểu mẫu văn bản về chế độ BHXH - BHYT

Các anh chị có thể xem các chế độ chính sách BHXH, BHYT cùng các biểu mẫu tại đường link của BHXH – TP. HCM
http://www.bhxhhcm.org.vn/default.aspx

Nhân tiện đây tôi xin Upload lên các file liên quan về BHXH bao gồm các biểu mẫu và các văn bản hướng dẫn về chính sách
 
Sửa lần cuối:
T

thanh_tks

Sơ cấp
6/6/07
7
0
1
46
TKS
#6
Bảng lương này tôi thấy thiếu :Night-time*180%, Sunday-night*230%, Holiday-night*230%(phần này không bị khấu chừ thuế TNCN). Mà làm thêm giờ Sunday work*200% và Holiday work*300% chứ đâu phải Sunday & Holiday*200% đâu.
như bảng lương của bác kế toán già gân thì người lao động bị thiệt khi làm thêm vào ngày lễ và over night.không biết là CTy tôi làm việc có như các Cty khác ko?
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,012
125
63
45
Hà nội
vnuni.net
#7
Bảng lương này tôi thấy thiếu :Night-time*180%, Sunday-night*230%, Holiday-night*230%(phần này không bị khấu chừ thuế TNCN). Mà làm thêm giờ Sunday work*200% và Holiday work*300% chứ đâu phải Sunday & Holiday*200% đâu.
như bảng lương của bác kế toán già gân thì người lao động bị thiệt khi làm thêm vào ngày lễ và over night.không biết là CTy tôi làm việc có như các Cty khác ko?
Tiêu đề của topic: Bảng lương mẫu (Dùng để tham khảo)

Nếu thiếu thành phần (yếu tố lương) nào thì mọi người bổ sung cho phù hợp với đơn vị mình.

Công ty SX, công ty Thương mại, Công ty Tư vấn dịch vụ, Công ty Xây dựng, v.v... đều có phương pháp phân phối tiền lương với những yếu tố lương khác nhau. Có đơn vị thì phân phối lương theo thời gian, có đơn vị thì theo chất lượng dịch vụ, có đơn vị thì theo khối lượng và chất lượng sản xuất, có đơn vị thì theo dự án công trình, có đơn vị thì kết hợp giữa các phương pháp trên, v.v...

Đây là công thức ... tính lương (phải nói là tính thu nhập mới đúng) cho mọi ngành nghề:

I = Y{Fj(xi)}

Trong đó:

I: Thu nhập cuối cùng của người lao động
Y: Hàm tính Thu nhập
Fj: Các thành phần tạo nên thu nhập (Nào là Gross, nào là Net, nào là allowances, nào là deductions, nào là bonus, v.v....)
F(xi): Hàm tính ra các thành phần Fj nói trên
xi: Các yếu tố thu nhập (Nào là lương TTNN, nào là phụ cấp chức vụ, nào là ngày công đi làm, nào là ngày công tháng, nào là v.v...)

Ở mỗi một đơn vị, một công ty, một ngành nghề thì Fj cũng khác nhau, xi cũng khác nhau (thế nên mỗi đơn vị phải xây dựng 1 quy chế PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG khác nhau). Và vì thế, ko có gì là thống nhất, là chung nhau cả. Chỉ có templates (chỉ để tham khảo), có phương pháp luận, nguyên tắc chung (ví dụ tính BHXH, tính thuế thu nhập cá nhân) là giống nhau (vì phải tuân thủ luật pháp) mà thôi.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#8
Chân thành cám ơn anh hai2hai đã quan tâm đề tài này và cùng tham gia thảo luận để cho các thành viên hiểu thêm về phương pháp và cách làm lương.

Trước nhất là mình nói đây chỉ là bảng lương mẫu để các bạn tham khảo thôi, chứ đâu có nói là các bạn lấy file mẫu lương này để áp dụng cho công ty mình đâu. Mình muốn xin chia sẻ 1 phần nhỏ hiểu biết gởi đến các bạn nhất là các doanh nghiệp nhỏ.Mình đã nói "tùy nghi sử dụng" . Ngoài ra bảng lương này còn thiếu nhiều : phụ cấp thâm niên,....
Các bạn Hiểu được đến đâu thì nói đến đó, thắc mắc gì cứ nêu để các thành viên cùng chia sẻ

Các Bạn nên tham khảo các bài viết trên webketoan có liên quan về chủ đề này chưa? Mình xin giới thiệu các đường link để các bạn suy nghĩ thêm :
Ngày công trong tháng để tính lương!
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=24155&page=2
Xin ? cách tạo bảng chấm công
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=24233
Thủ tục để lương cho các thành viên HĐQT được tính vào chi phí hợp lý
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=22860
CSDL tính lương trên Access
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=14062

Các bác nhà mình chịu khó tìm đọc các bài do anh hai2hai post cùng các thành viên có chuyên môn sâu như anh Hypervn, anh Levanton,...chị Nguyễn Tú Anh, chị Việt Hương,....

Kế toán lương - Bạn cần những gì ? do chị Handung107 post
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5636

Ở đây mình chỉ muốn đề nghị các bạn nên chia sẻ trao đổi kiến thức đến các thành viên để được học hỏi thêm.

Kính
 
thuyanh311

thuyanh311

Thành viên thân thiết
#9
Trên bảng lương của anh kế tóan già gân chưa thấy thể hiện điểm này:

- Nếu NLĐ có ký HĐLĐ => thì các ngày nghỉ phép trong tháng sẽ không bị trừ lương (nếu chưa vượt quá 12 ngày phép năm), và trừ lương theo lương cơ bản ư? em nghĩ đó là trừ vào tổng thu nhập chứ?! (không tính tiền làm thêm giờ, v.v...)

- Khỏan trích thuế TNCN sao không đưa vào mục "khoản giảm trừ" luôn? và công thức tính thuế TNCN của anh ở điều kiện thứ 2 không ổn?!

- Cột phụ cấp sinh họat sao mà... cao thế nhỉ? hiiiii... Theo em hiểu đó là thu nhập ngòai lương cơ bản, nhưng dùng từ "PCSH" mà tính vậy thì thấy cao ngất ngưỡng... em không biết dùng từ gì sẽ hợp lý hơn (đó như là những khỏan lương thỏa thuận ban đầu với chủ DN, vd: anh làm tại vị trí này, tôi trả anh 5tr., trừ lương CB để trích đóng BHXH ra thì đó là thu nhập - do không tính theo thang lương của NN)
 
M

Misatran

Sơ cấp
6/11/08
8
0
0
34
HCM
#10
Mẫu bảng lương và cách tính lương doanh số cho nhân viên kinh doanh

:freddy: Cty mình là công ty cổ phần,mình không biết cách lập bảng lương cơ bản cho các nhân viên văn phòng thì như thế nào? và nhân viên kinh doanh khi họ làm vừa có mức lương cơ bản vừa có mức lương doanh số thì mình phải hạch toán ra sao? Có ai biết xin hướng dẫn giúp mình với nhé! xin hãy trả lời wa địa chỉ mail jup mình nhé! micl6@yahoo.com
Mình cám ơn mọi người nhiều:pepsi:
 
P

phung minh nhat

Sơ cấp
6/8/09
10
0
0
36
nha trang
#12
cách lập bảng lương?

các ANh (chị) chỉ giúp em cách lập bảng lương cơ bản cho nhân viên văn phòng và nhân viên kinh doanh. Vì nhân viên kinh doanh vừa hưởng lương cơ bản vừa hưởng % doanh số nữa. Nên em không biết lập thế nào.
Anh(chị )hãy giúpp em nha. Cảm ơn
 
P

pitsomit

Xấu trai nhất web
#13
các ANh (chị) chỉ giúp em cách lập bảng lương cơ bản cho nhân viên văn phòng và nhân viên kinh doanh. Vì nhân viên kinh doanh vừa hưởng lương cơ bản vừa hưởng % doanh số nữa. Nên em không biết lập thế nào.
Anh(chị )hãy giúpp em nha. Cảm ơn
bạn tham khảo nhé
 

Đính kèm

L

linhthuychinh

Sơ cấp
27/2/08
7
0
0
Liễu Giai, HN
#14
Chào Bác Kế toán già gân
Mình rất vui vì trên diễn đàn có những người như bác.
Mình mới tham gia vào công việc kế toán (làm bán thời gian) nên chưa hiểu nhiều về cách xây dựng bảng lương. Bác có thể cho mình xin file bảng lương mẫu có tính đến cả phần thuế thu nhập cá nhân được không?
Cảm ơn bác nhiều.
 
tambe

tambe

Thành viên thân thiết
24/8/09
126
0
0
hanoi
#15
mẫu bảng thanh toán tiền lương theo quyết dinh 48 ngày 2/6 mới nhất

e chào cả nhà.
cả nhà giúp e với. e dang làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiẻm Xh lần đầu , BHXH yêu cầu làm bảng thanh toán tiền lương hàng tháng theo mẫu ngày 2/6. cty e làm theo qdinhj 48.ai có gủi cho e với.Mail của e là: nguyetam210588@gmail.com. e xin chân thành cảm ơn!
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#16
Chào Bác Kế toán già gân
Mình rất vui vì trên diễn đàn có những người như bác.
Mình mới tham gia vào công việc kế toán (làm bán thời gian) nên chưa hiểu nhiều về cách xây dựng bảng lương. Bác có thể cho mình xin file bảng lương mẫu có tính đến cả phần thuế thu nhập cá nhân được không?
Cảm ơn bác nhiều.
Chương trình lương bằng Excel (Tham khảo)


Và còn đây là cái bảng luơng mẫu đơn giản của mình, gởi các bạn tham khảo
 
tambe

tambe

Thành viên thân thiết
24/8/09
126
0
0
hanoi
#17
bảng thanh toán tiền lương theo mẫu ngày 2/6/2009 ( cty làm theo quyết định 48)

e chào cả gia dình kế toán.
e đang cần mẫu bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 48 mấu ngày 2/6/2009, ai có gủi giúp e với. e xin cảm ơn. Mail của e là: nguyentamk42tc@yahoo.com
 
C

CONGTUANT029

Sơ cấp
13/4/10
1
0
0
34
nghệ an
#18
tôi xin gởi đến các bạn 1 file tính lương có tên (mau luong) để các bạn tham khảo và tư vấn thêm vì tôi cũng không rành excel, vpa. Chỉ biết sử dụng công thức tính toán bình thường của excel vả lại không biết sử dụng macro gì cả.
Tôi muốn gởi lên đây xin được học hỏi thêm ở các bạn để mọi thành viên cùng học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

Xin giới thiệu sơ lược các sheet của file mẫu lương này. (phần này có trong sheet – trình bày của file mẫu lương này)
tôi chia ra làm 2 bảng lương, bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn (sheet ky 1 - sheet ky 2) và bảng lương hợp đồng lao động thời vụ/thuê ngoài (sheet tn-k1 - sheet tn-k2)
bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn (sheet ky 1 - sheet ky 2). Bảng lương này có tính trích bhxh & bhyt (sheet ky 2), thuế tncn
và bảng lương hợp đồng lao động thời vụ/thuê ngoài (sheet tn-k1 - sheet tn-k2). Bảng lương này không trích bhxh & bhyt (sheet tn-k2)

có nhiều cách để làm bảng lương, có thể không cần 2 bảng lương như tôi trình bày. Bạn có thể xây dựng mỗi đối tượng lao động có 1 mã số nhân viên
kết hợp với 1 "mã số" của loại hợp đồng lao động (xác định thời hạn, không thời hạn, thời vụ) -> từ đó bạn có thể phát huy để lập công thức tính toán :
đối tượng lao động "mã số nhân viên" + "mã số" của loại hợp đồng lao động để từ đó bạn có lập công thức tính toán trích bhxh, bhyt (cột 15 và cột 16 theo mẫu bảng lương đính kèm)
(có những trường hợp đối tượng lao động đó là loại hợp đồng dài hạn nhưng lại quá tuổi tham gia bhxh/bhyt ????) -> không tính trích bhxh, bhyt

được biết có nhiều đơn vị, họ lập bảng lương thuần tuý là lương cơ bản (mức lương tham gia bhxh) còn phần phụ cấp lập riêng 1 bảng (không đưa phụ cấp vào bảng lương này)
trong những trường hợp này vậy các bạn hình dung phải lập ra bao nhiêu bảng lương rồi nhé. (điều này có phần tế nhị tôi không trao đổi đề cập ở đây
các bạn chịu khó suy nghĩ thêm tại sao người ta làm như vậy ???) - quá mệt mỏi !!!!!

Sau đây chúng ta cùng đi vào mẫu lương này nhe :
Cột hệ số, giả sử ở đây tôi cộng tất cả các hệ số phụ cấp lại là 1.5 của trong hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp đăng ký với phòng lđtbxh

giả định các khoản phụ cấp mọi người bằng nhau, hệ số là 1.5. Khoản phụ cấp này gọi là phụ cấp sinh hoạt cho :
Phụ cấp sinh hoạt của bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn của sheet ky 2 - ở cột 9
phụ cấp sinh hoạt của bảng lương hợp đồng lao động thời vụ - thuê ngoài của sheet tn-k2 ở cột 12

bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn cột ae là cột thu nhập chịu thuế = tổng cộng {cột 13} - (bhxh {cột 15} + bhyt{cột 16}) (xem công thức)

trong bảng lương này :
Bhxh trả thay lương tôi không có đưa vào bảng lương này (trường hợp ốm đau, thai sản,…)
chỉ tính chế độ nghỉ phép năm nếu có.

Lưu ý :
Khi áp dụng bảng lương này trường hợp người lao động không đảm số ngày công (cột 2 - của sheet ky 2) hoặc (cột 5 - cùa sheet tn-k2)
thì các khoản từ cột 4 đến cột 9 cũng giảm theo tương ứng. Riêng cột 10 và 11có cách tính khác (xem ---->)
và cột 12 - phụ cấp khác (có thể tính theo doanh thu,sản phẩm….cột này có cách tính khác lấy số liệu khác đỗ về)
xem minh hoạ :
ở file mẫu lương này tôi chỉ trình bày các phép tính toán đơn giản, không dùng macro (vì không biết). Cả việc in phiếu lương tôi cũng chưa biết thiết lập mail merge nữa.

Các bạn sau khi tham khảo xong tuỳ nghi các bạn sử dụng. Có thể lock các cell cho người nhập liệu không tham gia sửa đổi công thức của mình.
Hơn nữa, tôi cũng không tham vọng và cũng chưa nghĩ ra cách lập quản lý hồ sơ nhân sự tại đây : Như theo dõi số ngày nghỉ (không phép, có phép) để tính toán đối chiếu khi chi trả chế độ cho những lao động còn phép năm mà chưa đi (do nhu cầu công tác của doanh nghiệp) hoặc theo dõi bhxh của lao động,….(mặc dầu rất muốn)
xin được hướng dẫn thêm

chân thành cám ơn.
minh đâu thấy bảng lương đâu
 
C

cham22

Sơ cấp
19/7/10
1
0
0
31
Tuyên Quang
#20
Em cảm ơn những tài liệu Chị đã cho e nhé! Em đang làm đồ án tốt nghiệp, đề tài tiền lương và các khoản trích theo lương. Mà em có ít mẫu bảng biểu quá, ở công ty thì có mỗi bảng lương, ai cho em xin bảng kê các khoản trích theo lương hay bất cứ bảng gì liên quan đến tiền lương với ạh. Làm ơn send cho e mail nè nha: cham_phamthuy22@yahoo.com. Em ngàn lần cám ơn ạh!
 

Thành viên trực tuyến

 • HoangmiuTGG
 • Huyền Mia
 • Phương Hạ 111
 • quynhchi10
 • pink94
 • thuongdan
 • thuva123
 • NTTThuys
 • lienhoa1910
 • qthi2209
 • Thanh hương 1989
 • hardes
 • Trần Tường Vi
 • toilaaido
 • auyeuch
 • thammyvienvip
 • Ngocmai246
 • duytienuit
Xem nhiều