Xin chỉ giúp em trong di chuyển ô trong Excel

  • Thread starter dangkien553
  • Ngày gửi
D

dangkien553

Sơ cấp
19/6/07
1
0
0
37
kien giang
#1
Em muốn hỏi có hàm nào trong Excel mà có thẻ di chuyển Cell và gán giá trị đến Cell đó không ?. Công việc của em rất cần hàm này (nếu có). mong các anh chị chỉ giúp em. chân thành cảm ơn.
 
S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
435
38
28
61
HCM city
#2
Di chuyển & gán trị

Di chuyển & chọn ô/ vùng mới từ 1 ô hay 1 vùng:
Dùng phương thức OFFSET(Row,Col,. . .)
ví dụ: Range("B2").Offset(4,5).Select
Selection =35
(Lúc đó ô mới sẽ cách xuống thêm 4 dòng & qua phải 5 cột)
Hay bạn thử diễn dịch đoạn mã sau:
Range("B2:C3").Cells(1,1).Resize(3,2).Select
Msgbox Selection.ASddress
(Trước dấu '.' đầu là vùng chắc bạn đã rõ, gồm 4 ô;
Phương thức tiếp theo sẽ chỉ chọn 1 ô trong vùng đó ở góc trên & trái nhất;
Thuộc tính Resize sẽ cho phép ta mở rọng vùng ( thực tế là ô B2) lên thành 3 dòng & 2 cột)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi255.photobucket.com%2Falbums%2Fhh133%2FSaDQ1947%2FHoa%2FCamChuongV.jpg&hash=c31bdb0f0c59ef33bce473fc7148236d
Để biết thêm chi tiết khác xung quanh vấn đề nên đến GPE.COM
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều