Giúp em về Tồn đầu, Nhập trong và Xuất trong

  • Thread starter vietskynet
  • Ngày gửi
V

vietskynet

Sơ cấp
12/10/07
1
0
0
HCM
#1
Em đang tập làm phần thống kê xuất nhập tồn cho 1 công ty bán hàng tạp hóa , mỗi tháng phải đưa ra 4 dữ liệu sau đây

Tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ và tồn cuối kỳ của từng mặt hàng

Về tồn cuối thì ko bàn vì chỉ là kết quả 3 cột kia thôi.
Em muốn hỏi cách thống kê 3 cột kia sao cho hay nhất

Cấu trúc chính trong CSDL là 1 bảng "Hóa Đơn Nhập" , "Hóa đơn xuất", "chi tiết hàng nhập" và chi tiết hàng xuất

Như vậy nếu em muốn truy vấn tồn đầu kỳ thì em sẽ tính Sum tất cả các đợt nhập hàng bắt đầu từ tháng trước, sau đó tính Sum hàng nhập và hàng xuất trong tháng
Vấn đề em đặt ra là
1- Có thể thống kê như vậy bằng Access ko (1 query truy vấn 3 dữ kiện đó), hay bắt buộc phải nhờ đến Excel
2- Doanh nghiệp hoạt đống mới vài tháng thì việc quét dữ liệu tồn đầu kỳ không khó nhưng hoạt động 6-7 năm mà truy vấn kiều này thì hơi phí tài nguyên, không biết có giải pháp gì ko (tạo bảng mới....)

Em cám ơn, mới bước chân vào thống kê em đã gặp bài toán mệt bão nên phải hỏi các trùm
Sửa/Xóa nội dung
 
L

LoveBlue

Sơ cấp
31/3/08
23
1
0
TP.HCM
thuthuataccess.com
#2
Mình thì mình lưu dữ liệu như vầy:
Table: nhapxuat
ngay :date
mahang: text 50
type :yes/no (yes: nhập, no :xuất)
diengiai: text: 255
soluong: number: single
dongia: number :douple
Note: memo

Như vậy, query truy xuất tồn đầu của bạn:
Để xem xét nhập xuất tồn từ thời điểm date1 –date2 , bạn thông qua 1 query trung gian như sau: (tạm đặt tên nxuat1)
Số lượng được hiểu nếu type= yes, cộng thêm vô, nếu no, trừ thêm ra:

Select mahang,type, iif (type, soluong, soluong*-1) as qty , iif(ngay<date1, qty,0) as tondau, iif( (date1<= ngay) and (date2>=ngay) and (type) , qty,0) as nhap, iif( (date1<= ngay) and (date2>=ngay) and not(type) , qty,0) as xuat
From nhapxuatBây giờ query chính của bạn để xuất ra report sẽ là:
SELECT mahang, Sum(tondau) AS tondau, Sum(nhap) AS nhap, Sum(xuat) AS xuat
FROM nxuat1
GROUP BY mahang;


Như vậy bạn đã có tồn đầu, nhập, xuất trong kỳ, giờ muốn tồn cuối thì thông qua 1 query nữa, hoặc trong report bạn trừ thẳng luôn cũng được
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều