Cổ tức làm sao lại cho vào thuế thu nhập tạm tính?

  • Thread starter ketoanthattinh
  • Ngày gửi
K

ketoanthattinh

Thành viên thân thiết
8/12/05
282
4
18
Mơ về nơi xa lém!
#1
Mình có đọc tài liệu hướng dẫn khai, nộp thuế TNDN tạm tính theo quý
Mình mới có cái tài liệu này của TCT, gửi lên cho bà con xem nhé!!!
File Kèm Theo
Kiểu File: rar Tai lieu huong dan khai thue, nop thue TNDN.rar (33.4 KB, 2673 lần xem)
mà thấy có điều cần thắc mắc quá nha.
Theo văn bản hướng dẫn này thì Chỉ tiêu [10] - Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ có doanh thu hoạt động tài chính là các khoản doanh thu thuần từ hoạt động tài chính bao gồm lãi tiền vay, lãi tiền gửi, tiền bản quyền, thu nhập từ cho thuê tài sản, cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi từ bán ngoại tệ, lãi do chuyển nhượng vốn, hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán và doanh thu từ các hoạt động tài chính khác của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.
Cái mà em thắc mắc chính là cổ tức và lợi nhuận được chia đấy. Vì nếu kê khai những khoản thu nhập này thì mình sẽ phải nộp thuế TNDN tạm tính cho nó.
Nhưng trong thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 Thì có quy định rõ các khoản thu nhập tư hoạt động góp vốn cổ phần (Cổ tức được chia từ lợi nhuận sau thuế của bên được đầu tư) thì không chịu thuế TNDN.
Vậy thì phải kê khai như thế nào cho đúng đây?
 
N

NguyenHongHa

Thành viên thân thiết
12/3/08
215
0
16
THANHPHOSONGHONG
#2
Bạn xem lại mẫu 01A/TNDN có mục điều chỉnh tăng, giảm đó mà. Phần cổ tức lợi nhuận được chia có tính vào doanh thu nhưng lại bị điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế (đưa vào mục 5 trên mẫu này).
 
Phupv1982

Phupv1982

Trung cấp
31/5/08
157
0
0
30 tran quoc toan
#3
Bạn xem lại mẫu 01A/TNDN có mục điều chỉnh tăng, giảm đó mà. Phần cổ tức lợi nhuận được chia có tính vào doanh thu nhưng lại bị điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế (đưa vào mục 5 trên mẫu này).
Làm như ban NguyenHongHa là đùng cũng như các chi phi không hợp lý với thuế Bạn sẽ để ở đó.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều