Bản tin văn bản PL từ 01/11 đến 13/11.

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Nghị định 185/2004/NĐ-CP: Ngày 04/11/2004 Chính phủ đã ban hành nghị định 185 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Theo đó, Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác...

Các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán bao gồm:

1. Vi phạm quy định vế chứng từ kế toán
2. Vi phạm quy định về sổ kế toán
3. Vi phạm quy định về tài khoản kế toán
4. Vi phạm quy định báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính
5. Vi phạm quy định về kiểm tra kế toán
6. Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
7. Vi phạm quy định kiểm kê tài sản
8. Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê người làm kế toán
9. Vi phạm quy định về hành nghề kế toán
10. Vi phạm quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định khác.


Công văn của Tổng cục Thuế số 3683TCT/PCCS ngày 11/11/2004 hướng dẫn sử dụng hoá đơn đối với hoạt động của ngân hàng.


Công văn của Tổng cục Thuế số 3700TCT/DNK ngày 11/11/2004 về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA