Phạt hợp đồng kinh tế !

  • Thread starter Anhchuot
  • Ngày gửi
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Có một điều này mình thấy thắc mắc, theo chuẩn mực về doanh thu có nói : các khoản tiền phạt: Nếu DN được nhận số tiền phạt lớn hơn số tiền DN bị phạt thì khoản tiền chênh lệch đó đưa vào thu nhập chịu thuế, còn ngược lại đưa vào lợi nhuận sau thuế .
Làm thực tế, khi phát sinh các khoản bị phạt thì đều hạch toán là Nợ 811/Có ..,

vậy cuối kì xác định chênh lệch giữa 711 và 811 để đưa vào TK cho hợp lý hả?
- Nợ 421/có 811 (trong trường hợp số bị phạt > số nhận phạt)
- Còn để nguyên nếu số bị phạt < số nhận phạt
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Nếu số bị phạt < số nhận phạt : Có 811/Nợ 711
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Gì thế hả boihoangvt ?
Nếu số bị phạt < số nhận phạt thì khoản chênh lệch đó đưa vào thu nhập tính thuế chứ !
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
số nhận phạt đã hạch toán vào TK 711 rôi ( Nợ 111, 112 / Có 711 )
còn số bị phạt hạch toán vào Nợ TK 811
Cuối kỳ kết chuyển Có 811/Nợ 711 để xác định chênh lệch ( phần phải đưa vào chịu thuế )
 
N

ncc

Guest
Ban bi nham lan giua ke toan thue va ke toan tai chinh. Ke toan tai chinh thi bat cu khoan tien phat nhan duoc hay khoan tien bi phat deu coi la khoan thu nhap hay chi phi bat thuong, Tuy nhien co quan thue khi vao kiem tra se xac dinh so thue TNDN phai nop cua ban thi se boc khoan tien bi phat ra va tinh khoan thu nhap bat thuogn vao de xac dinh so thue TNDN phai nop, do vay se co su chenh lech giua so thue TNDN phai nop do ban tu xac dinh va so thue do co quan thue xac dinh lai. Phan chenh lech do se hach toan vao TK 421 - Loi nhuan sau thue. Do vay ban chi can phai lam mot but toan dieu chinh nay thoi, con cac nghiep vu kinh te phat sinh trong ky ban cu hach toan theo dung quy dinh.
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Bạn ncc nhầm rôi, TT 18/2002 có quy định " Đối với các khoản phạt vi phạm hợp đồng kinh tế sau khi bù trừ giữa số thu phạt và số bị phạt, nếu còn dư được đưa vào thu nhập chịu thuế, ngược lại phải hạch toán vào thu nhập sau thuế ".
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Trường hợp số bị phạt < số nhận phạt thì cứ để nguyên việc gì phải ghi :Có 811/Nợ 711. Vì cuối cùng đều kết chuyển sang 911 ===> số chênh phải chịu thuế rồi còn gì.

Các khoản phạt do chậm nộp thuế, nếu năm trước đưa vào 811 ( có mười mấy nghìn) thì năm nay có phải chỉnh lại ko, nếu điều chỉnh lại ảnh hưởng tới lãi lỗ ( cơ quan thuế có khó khăn trong việc này ko?)
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Nếu là phạt do chậm nộp thuế thì thôi, cứ đưa vào chi phí đi, đây có thể coi là chi phí tận dụng vốn vay mà :leu: , nên cũng đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ được thôi, có những trường hợp bất khả kháng là doanh nghiệp không còn vốn lưu động để nộp thuế, đành chậm vài ngày hoặc vài tháng coi như đi vay lãi mà.
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Đâu có được đưa tiền phạt do nộp chậm thuế vào chi phí. Đưa vào lợi nhuận sau thuế.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA