Thue TNDN

  • Thread starter bichngoc6797
  • Ngày gửi
B

bichngoc6797

Guest
Xin loi vi em danh mai phong tieng viet nhung khong duọc
Cac anh chi cho em hoi 1 van de ve thue voi:
Cong ty em nam 2003 dong 15 tr thue thu nhap doanh nghiep sau do co quan thue yeu cau dong them thu nhap doanh nghiep bo sung la 20trd. Nhung phan thue thu nhap bo sung lai dong vao thang 1/2004.
Sang nam 2004, co quan thue vao quyet toan tong so thue TNDN nam 2003 cty phai dong la 42trd . Va co quan thue ra quyet dinh cho cty phai nop bo sung vao ngan sach 27tr thue TNDN.
Nhu vay 20 tr em dong TNDN nam 2004 se duoc tinh nhu the nao ?
Em duoc hoan thue hay em chi dong them 7 tr nua thoi ?
Em rat mong cac anh chi cho em biet huong giai quyet voi ẹm
Em cam on nhiẹu
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
P

Phi Hoa

Guest
2/3/04
20
0
0
Mình nghĩ nếu bạn đã đóng 20tr rồi thì đóng thêm 7tr nữa thôi. Hoàn thuế chi rắc rối thêm ra ...
À, để đánh tiếng Việt bạn dùng Vietkey, mã Unicode
 

Xem nhiều