Có thể có dư nợ hoặc có của tài khoản tiền mặt

  • Thread starter nguyenthungan
  • Ngày gửi
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
vo vinh nam nói:
gửi các bạn : " Số dư tài khoản 111,112 nếu có chỉ là bên nợ không có bên có. Nếu có dư có là bạn hạch toán sai" Đề nghị các bạn nghiên cứu lại
Thông tin từ Vụ Chế độ kế toán - Bộ Tài chính

Ý tôi chỉ đùa chút thôi, đùa ở 4 CHỮ̀: BẤT DI BẤT DỊCH.
Bởi đương nhiên, TK111, 112 chỉ có dư nợ ( nếu có số dư), nhưng nếu ko thì số dư bằng 0. trường hợp này dư nợ = 0 hay dư có =0 thì cũng thế mà.

Ko riêng gì TK111, 112, tất cả các TK tài sản ( không phải TK công nợ) đều chỉ có số dư nợ ( nếu có dư) hoặc dư 0 chứ không thể có dư có.
Xin các đại ca tha lỗi vì trót nói đùa
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

Pushita

Guest
24/9/04
23
0
0
42
Ha Noi
theo to ban : Nguyen Thu Ngan dinh khoan sai
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA